Lydisolering av vegg og gulv

Å øke komforten gjennom lydisolering av vegger og gulv er en enkel måte å forbedre innemiljøet på. Ettersom miljøet rundt blir stadig mer støyende, øker også behovet for privatliv og hygge. Lydisolering med PAROC Stenull skaper gode forutsetninger for komfortabelt og trygt liv og en fredelig arbeidsplass.
Lydisolasjon beskriver hvor mye lyd som dempes når den passerer gjennom en konstruksjon. Bygninger krever to typer lydisolering: luftlydisolering og trinnlydisolering, dvs. lydisolering av vegger og innervegger, henholdsvis lydisolering av gulv og bjelkelag.
En enkel og langsiktig måte å gjøre et rom mindre følsomt på er å isolere vegger, gulv og bjelkelag med PAROC Steinull. Takket være strukturen til steinullen skapes en sikker lydisoleringsløsning.
PAROC Steinull er utmerket som luftlydisolering når du ønsker å isolere vegger for å redusere lyd som produseres direkte i luften. PAROC Steinull reduserer ikke bare støy mellom rom, men er også enkel å installere, øker brannsikkerheten og er en investering for fremtiden.

Ulike måter å lydisolere på

Lydisolering av vegger og gulv kan oppnås på en rekke ulike måter. Behovet for lydisolering i bygg har vært kjent i lang tid. Unødvendige lyder kan forårsake stress, tretthet og konsentrasjonsvansker. Ifølge Folkehelseetaten kan støy ha både midlertidige og permanente effekter på menneskets fysiologiske funksjoner. Det er flere måter å løse problemet med støy og uønskede lyder på:

 • Monter PAROC Steinull som nytt vegglag på eksisterende vegg
 • Bygg en skillevegg og isoler plassen
 • Riv den eksisterende veggen og bygg en ny, mer godt isolert
 • Installer lyddempende paneler som reduserer støy
 • Bruk tekstiler for å redusere støy

Den enkleste og billigste måten er imidlertid å installere PAROC Steinullisolasjon som et nytt vegglag på dine eksisterende vegger. I tillegg til utmerket lydisolering og dermed høyere levestandard, økes bygningens verdi og isolasjonen bidrar også til økt brannsikring.

a) Lydisolering vegg

Bruk luftlydisolering når du vil isolere mot lyd som produseres direkte i luften. Beregn nødvendig mengde for reduksjonstallet Rw eller R`w. Jo større tallet Rw er, desto bedre isolering. Verdiene må korrigeres (C og Ctr) hvis det finnes andre spesielle lyder i omgivelsene.

Rw + C for lyd som for eksempel:

 • Boligstøy
 • Støy fra høyhastighetstog
 • Støy fra industri (høye og middels høye frekvenser)

Rw + Ctr for lyd som for eksempel:

 • Gatestøy
 • Støy fra lavhastighetstog
 • Musikk fra underholdningslokaler
 • Støy fra industri (middels høy og lav frekvens)
Lydisolering, Skillevegg, stålstender, Lydisolasjon
De laveste kravene til lydisolering kan oppfylles med en ettlags vegg. Hvis veggens masse dobles, øker lyddempingsverdien til omtrent 6 dB. Lyden absorberes av isolasjonen. 
Lydisolering, Lydisolasjon, Innervegg, stålreglar 2
Lydisolering mot lave frekvenser krever mer masse. For å oppnå mer masse brukes en vegg med to lag. Den mest effektive måten å øke massen på er å legge flere lag med tynne gipsplater utenpå hverandre. Plasser isolasjon i mellomrommene for å forbedre lydisoleringen. Med isolasjon i en vegg forbedres lydisoleringen med 5–10 dB sammenlignet med en uisolert vegg.  
 
 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

b) Lydisolering flytende gulv

Bruk trinnlydisolasjon for flytende golv. Beregne hvor stor del av lydtrykknivået som må avhjelpes i rommet nedenfor. I nasjonale regler angis ofte “høyeste trinnlydnivå”. En lav Ln eller L’n innebærer at golvets trinnlydisolering er bra. Ln og L’n måles i frekvensområdet 50–5000 Hz. Ln måles i labben mens L’n måles lokalt.

PAROC Steinull har utmerkede egenskaper for flytende golv. Det er tilstrekkelig hardt til å bære belastningen fra det øverste laget (gulvet) og tilstrekkelig mykt til å dempe vibrasjonene effektivt mellom konstruksjonslagene i gulvet. Den viktigste egenskapen til isoleringsmaterialet kalles dynamisk stivhet og uttrykkes i MN/m3. Jo lavere dynamisk stivhet for PAROC-produktene, desto bedre lydisolering har de.

Trinnlyd, Lydisolering, Lydisolasjon 

Trekonstruksjoner er vanskelige å forbedre. Skjøtene er stive og har lav strukturell vekt. Alle situasjoner må vurderes separat.

Et bjelkelag av betong har allerede relativt god luftlydisolering. Nye krav til trinnlydisolering gjør betong til et stadig vanligere valg for flytende gulv.

Du finner mer informasjon om flytende gulv og deres lydisoleringsverdier her .

Lydisolasjon beskriver hvor mye lyd som dempes når den passerer gjennom en konstruksjon. Bygninger krever to typer lydisolering: luftlydisolering og trinnlydisolering, dvs. lydisolering av vegger og innervegger, henholdsvis lydisolering av gulv og bjelkelag.
En enkel og langsiktig måte å gjøre et rom mindre følsomt på er å isolere vegger, gulv og bjelkelag med PAROC Steinull. Takket være strukturen til steinullen skapes en sikker lydisoleringsløsning.
PAROC Steinull er utmerket som luftlydisolering når du ønsker å isolere vegger for å redusere lyd som produseres direkte i luften. PAROC Steinull reduserer ikke bare støy mellom rom, men er også enkel å installere, øker brannsikkerheten og er en investering for fremtiden.