Varme rør - rørisolering

varme rør rørisolering
Rør til varmeanlegg er isolert for å begrense varmetap og for å transportere varmen til rett sted, for eksempel varmevekslere og radiatorer, til rett tid.

Varmtvannsrør 

Varmtvannsrør krever effektiv isolering for at vannet skal ha riktig temperatur der det skal brukes. Isoleringen skal dessuten redusere varmetapet og på denne måten gi lavest mulig energiforbruk og driftskostnad. Rør for varmesystemer isoleres for å begrense varmetap og for å transportere varmen til riktig sted, for eksempel varmevekslere og radiatorer, til riktig tid.  

For tappevarmtvann innebærer alt varmetap samtidig energitap som det er mulig å begrense. Kjelen varmer opp vannet til riktig temperatur, og deretter må rørene sørge for at vannet kommer til tappestedet med riktig temperatur.

Teknisk forskrift om tekniske krav til byggverk, TEK 10, sier følgende om Energi:
§ 14-5 Minstekrav (2) Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygningens varme- og distribusjonssystem skal isoleres for å hindre unødig varmetap.

Veiledningen til TEK10 sier videre at: Varmetap fra rør, utstyr og kanaler kan også medføre overtemperatur og et unødig kjølebehov. Energiekonomisk isolasjons-tykkelse kan beregnes etter NS-EN 12828 Varmesystemer i bygninger - Utforming av vannbaserte varmesystemer.

Varmesystem

I store deler av året må bygningene tilføres varme, og dette skjer via ulike typer varmesystemer. Rør til varmesystemer med radiatorer isoleres ikke bare for å redusere varmetapet, men også for at temperaturfallet skal begrenses og at overflatetemperaturen ikke skal bli for høy. I Norsk Standard, NS-EN 12828 Varmesystemer i bygninger - spesifiserer krav for vannbaserte varmesystemer med maks. medietemperatur på 105 grader. For temperaturer høyere enn dette kan andre kriterier gjelde.

Beskyttelse mot frost

Dersom et kaldtvannsrør monteres i et uoppvarmet rom, for eksempel utendørs eller i kjeller, skal røret og innholdet beskyttes mot frost. En riktig dimensjonert rørisolasjon gir effektiv beskyttelse mot frost. Noen ganger er det også nødvendig med varmekabel, spesielt ved kalde forhold og mindre rørdimensjoner og når strømningshastigheten i røret er lav.

Det er enkelt å isolere rørbend med prefabrikkert PAROC Hvac Bend AluCoat T. Et rørskålbend av steinull med ytterlag av armert aluminiumsfolie og overlappende selvklebende teip med beskyttelsesremse i langsgående riller. 

Hvac-Bend-Alucoat_200

Til isolering av rette rørledninger anbefaler Paroc rørskåler med et ytterlag av armert aluminiumsfolie, også kalt PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T.

hvac-combi-alucoat-200

Riktig produkt på riktig sted 

Paroc anbefaler PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T for rette varme rør og for rørbendene PAROC Hvac Bend AluCoat T.

Paroc beregningsprogram 

Bruk beregningsprogrammet PAROC Calculus for å finne anbefalt isoleringstykkelse og løsningen som best passer til dine behov. Med programmet regner du enkelt ut varmetap, overflatetemperatur, temperaturfall, frysetider og mye mer på en enkel måte!

TIPS! I tilfeller hvor det er fare for ekstern kondens, varsler programmet ved å vise en varseltrekant ved valgt isolasjon. Sørg for å velge en isolasjon med diffusjonstett overflate og en isolasjonstykkelse som gir overflatetemperatur over duggpunktet for å minimere risikoen for kondens! (sikre diffusjonstetthet)

For å spørre mer om funksjonene til programmet, kontakte oss.

Les mer om brannsikkre rørgennomføringer her >
Les mer om Varme rør her >
Les mer om Avløpsrør her >