Juridisk merknad

Bruken av nettstedet paroc.no  er underlagt vilkårene og betingelsene nedenfor. Når du bruker nettstedet paroc.com, innebærer det at du bekrefter at du har lest vilkårene og betingelsene og at du samtykker i å etterfølge dem og være bundet av dem. Paroc AB Norge  forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene til enhver tid og uten forhåndsvarsel. Derfor skal du lese disse vilkårene og betingelsene nøye hver gang du bruker dette nettstedet. 

Du er enig med Paroc AB Norge i at eventuelle tvister som oppstår på grunn av bruken av dette nettstedet skal være underlagt finsk lov.

Intellektuelle eiendomsrettigheter

Hele innholdet på nettstedet paroc.no er underlagt opphavsrett, varemerkerettigheter og andre eiendomsrettigheter og lisenser som innehas av Paroc AB Norge  eller av tredjeparter. Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig gitt her, er forbeholdt rettighetsinnehaveren. Bruken av hele eller deler av innholdet på dette nettstedet ved kopiering, publisering, distribuering, overføring, endring, lagring eller behandling av innholdet eller deler av det er forbudt uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Paroc AB Norge . Du kan imidlertid bruke, skrive ut, overføre og midlertidig lagre alle materialer på nettstedet til egen personlig bruk. Paroc AB Norge  forbeholder seg full hjemmel og alle intellektuelle eiendomsrettigheter til alt innhold du kopierer, laster ned eller skriver ut fra dette nettstedet. Elektronisk kobling til dette nettstedet, bortsett fra kobling til den primære hjemmesiden på www.paroc.com, er forbudt uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse fra Paroc AB Norge . Send forespørsel på e-post til paroc.communications@owenscorning.com

Ansvarsfraskrivelse

Dette nettstedet er kun for generelle informasjonsformål. Hvis du får tilgang til dette nettstedet, gjør du det på eget initiativ og du er ansvarlig for å overholde lokale lover. Materialet og koblingene på nettstedet stilles til disposisjon “som det er”, og det utgjør verken et tilbud eller juridisk eller profesjonelle råd. Paroc AB Norge  gir ingen fremstillinger eller garantier, verken uttrykkelig eller implisert, når det gjelder informasjonen som gis på dette nettstedet, inkludert noen erklæringer eller garantier om tilgjengeligheten, nøyaktigheten, aktualiteten eller fullstendigheten til dette nettstedet eller dets innhold. Paroc AB Norge  skal ikke holdes ansvarlig for noen form for tap eller skade, verken direkte eller indirekte, som oppstår på grunn av bruken av dette nettstedet eller dets innhold. Hvis den gjeldende jurisdiksjonen ikke tillater den forannevnte ansvarsbegrensningen , skal ansvaret til Paroc AB Norge  begrenses i den maksimale utstrekning gjeldende lov tillater. Denne begrensningen gjelder også for nettsteder til tredjepart og deres innhold som er koblet til og fra nettstedet paroc.com. Derfor ber vi deg lese vilkårene og betingelsene for bruken av alle slike nettsteder før du bruker dem.

Varemerker

Paroc er et registrert varemerke som tilhører Paroc AB Norge. Produktnavn er enten varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Paroc Group. Andre produkter og foretaksnavn som nevnes her kan være varemerker og handelsnavn som tilhører deres respektive eiere. Din tilgang til dette nettsiden skal ikke oppfattes slik at den, underforstått, via estoppel eller på annen måte, gir deg frihet eller rett til å bruke noen varemerker som vises på siden uten skriftlig forhåndstillatelse fra Paroc Group eller den tredjeparten varemerket tilhører. 

Personvernerklæring

Paroc og deres respektive datterselskaper (med samlebegrepet "Paroc” eller “Owens Corning") er opptatt av å respektere personvernet ditt og å beskytte eventuelle personopplysninger eller annen informasjon du gir oss via dette nettstedet. I vår Personvernerklæring kan du lese mer om hvilke typer personopplysninger eller andre typer informasjon vi kan innsamle og hvordan vi bruker informasjonen din, blant annet om under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle eller gi personopplysninger eller annen informasjon den til tredjeparter. Personvernerklæringen vår beskriver også de rettighetene du har i forbindelse med personopplysningene dine eller andre typer informasjon. Dette inkluderer for eksempel de spesielle rettighetene til innbyggere i EU og Storbritannia og hvordan du kan utøve disse rettighetene.
 

Informasjonskapsler

Vår generelle bruk av informasjonskapsler er beskrevet mer utførlig i Personvernerklæringen. Paroc bruker informasjonskapsler på nettstedet for å gi brukeren tilgang til visse funksjoner og for å innhente informasjon om besøk på nettstedet. Nedenfor beskriver vi hvordan vi bruker informasjonskapsler fra tredjepart.

Paroc og informasjonskapsler fra tredjepart

Paroc bruker informasjonskapsler fra tredjepart. Du kan finne listen over tredjeparter her, sammen med formålet for hver informasjonskapsel fra tredjepart. 

Hvordan kan jeg fjerne informasjonskapsler, inkludert informasjonskapsler fra tredjepart?

Du kan selv velge om du ønsker å godta informasjonskapsler. Ved å justere innstillingene i nettleseren kan unngå å motta informasjonskapsler. Dette kan imidlertid gjøre at tjenesten ikke fungerer som tiltenkt. Hvilken metode som brukes til å blokkere informasjonskapsler, avhenger av hvilken nettleser som brukes. Gå til «Hjelp» eller en tilsvarende meny i den nettleseren du bruker for å få anvisninger. Du kan også kontinuerlig administrere din bruk av informasjonskapsler, inkludert informasjonskapsler fra tredjepart, via koblingen “Administrer innstillinger for informasjonskapsler” på nettstedet vårt.

Nettskjemaer

Hvis du fyller ut et nettskjema på dette nettstedet, vil informasjonen din bli lagret i vårt CRM-system, og en del av din tidligere søkehistorikk på dette nettstedet kan da bli tilgjengelig for medarbeiderne våre for at de skal kunne finne ut hva du er interessert i og hvordan vi slik kan kommunisere mer effektivt med deg og forbedre nettstedet vårt. Hvis du imidlertid bruker privat nettlesning, kan du gi oss denne informasjonen uten at vi kan se din tidligere søkehistorikk. Hvis du ikke ønsker at vi skal ha tilgang til personopplysningene dine, ber vi deg om å ikke fylle ut noen nettskjemaer på dette nettstedet.

Nyhetsbrev

Hvis du velger å abonnere på nyhetsbrevet vårt eller noen av våre andre e-markedsføringsbrev og klikker på en kobling i disse e-postene, kan du komme til å bli personlig identifisert på nettstedet vårt, og en del informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet blir da tilgjengelig for medarbeiderne våre. Ved hjelp av denne informasjonen kan de finne ut hva du er interessert i for at vi skal kunne kommunisere mer effektivt med deg og forbedre nettstedet vårt. Hvis du ikke vil at denne typen informasjon skal spores, kan du si opp abonnementet på nyhetsbrevet vårt eller bruke privat nettlesningsmodus for å unngå sporingstjenester.

Når du bruker Parocs nyhetsbrev som kilde, ber vi deg om å vennligst nevne Paroc AB Norge  i innholdet. Informasjon som presenteres i nyhetsbrevet er på generelt nivå og skal ikke oppfattes som råd eller anbefalinger. Dette betyr at vi ikke er ansvarlige for skader som måtte oppstå på grunn av feil og unnlatelser i nyhetsbrevet. Nyhetsbrevmateriell må ikke gjengis uten tillatelse fra utgiveren.

Endringer

Fra tid til annen er det mulig at vi vil endre vilkårene i denne juridiske merknaden. Vi forbeholder oss retten til å foreta slike endringer uten å gi deg forhåndsvarsel. Vi vil legge ut den nye versjonen på dette nettstedet. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet vårt etter at slike endringer er lagt ut, anses det å utgjøre ditt samtykke til disse endringene.

Opphavsrett © Paroc AB Norge. Med enerett.