Sertifikater og godkjenninger

De fleste av våre isolasjonsprodukter er dekket av harmoniserte europeiske produktstandarder. De er CE-merket og har ytelseserklæringer i samsvar med EUs byggevareforskrift. Produkter som ikke er dekket av harmoniserte europeiske produktstandarder, kan godkjennes i samsvar med National Board of Housing, Building and Planning's Building Regulations eller i samsvar med IMOs direktiv om marint utstyr. I flere år har firmaet blitt sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøstandarden ISO 14001.