Løsninger for isolering

PAROC Løsninger og produkter
Isolering skal gjøre bygningene til bærekraftige, komfortable, sikre og sunne bo- og arbeidsmiljøer. Isolering av bygninger er også et av de viktigste tiltakene vi kan ta for å redusere utslippet av drivhusgasser og bidra til å nå klimamålene. Dette gjelder så vel nye bygninger som energirenovering av eksisterende bygninger.

Det rette materialevalg kan gjøre en stor forskjell

Brannbeskyttelse er et annet viktig aspekt av bærekraftig bygging, og de økte isoleringstykkelsene som energieffektiviseringen innebærer, kan øke brannbelastningen i en konstruksjon drastisk, noe som dermed kan gå utover brannsikkerheten. Med riktig materialvalg kan man oppnå store forskjeller. Steinull har en unik evne til å kombinere varme- og lydisolerende egenskaper med stor brannmotstand og gode mekaniske egenskaper.

Energieffektiv isolasjon siden 1937

Paroc er en av Europas ledende produsenter av energieffektive og ubrennbare isolasjonsløsninger. Gjennom 80 år har vi opparbeidet oss et godt rykte ved å levere gode produkter, teknisk ekspertise og bærekraft til snekkere som bygger eneboliger, arkitekter, entreprenører, forhandlere og industribyggere.

Byggisolering tilbyr et komplett sortiment av produkter og løsninger for all tradisjonell byggisolasjon. Produktene brukes hovedsakelig til varme-, brann- og lydisolering av utvendige vegger, tak, bjelkelag og skillevegger. 

Produkter for teknisk isolasjon brukes i første rekke som varme-, brann-, lyd- og kondensisolering av bygninger (VVS), industrielle prosesser og rørledninger, fartøyskonstruksjoner og industrielt utstyr (OEM).