Beregningsprogram

beregningsprogrammer

Beregningsprogram som hjelper deg med å fastslå isoleringsbehovet for prosjektene dine.

PAROC CO2 Calculator

Med PAROC CO2-Calculator kan du enkelt beregne GWP-verdien for produkter innen bygningsisolasjon. Global warming potential (GWP) er et mål på en klimagasss evne til å bidra til drivhuseffekten og global oppvarming. GWP-verdien indikerer hvor mye ett kilo klimagass påvirker klimaet i forhold til ett kilo CO2. GWP-verdien avhenger av produksjonslinje og produkttykkelse, som kalkulatoren tar hensyn til.


calculus

PAROC Calculus

Med PAROC Calculus kan du utvikle energieffektive og økonomiske isolasjonsløsninger for forskjellige områder innen VVS og prosessindustri med PAROC-produkter. PAROC Calculus er gratis og enkel å bruke med alle enheter.

* Beregninger for varmetap, overflatetemperatur og temperaturfall på forskjellige områder innen VVS, prosessindustri og marin industri

Beregningene er basert på reglene i EN ISO 12241, "Varmeisolering av installasjoner".

Bruk PAROC Calculus

Bruksanvisning for Calculus Login (pdf)

 

PAROC Hvac Fire Calculator - Beregningsprogram for  dimensjonering av brannisolering for ventilasjonskanaler

Programmet hjelper deg å velge riktig løsning fra vårt brede sortiment samt beregne løsningens vekt og materialforbruk.

 

 


dof-thermDOF-THERM -Beregningsprogram

Beregningsprogrammet DOF-THERM brukes til å 

beregne U-verdien i f.eks. vegger, gulv og tak.
beregne fuktighet og risiko for kondens
beregne energiforbruket i konstruksjoner
lage en konstruksjon som tilfredsstiller dine krav til U-verdier

I programmet bygger du opp konstruksjonen lagvis. En konstruksjon kan bestå av et ubegrenset antall lag, og hvert lag kan inneholde termiske kuldebroer. Programmet inneholder flere materialbiblioteker og klimadata, som gjør at man kan bygge opp konstruksjonene på samme måte som i virkeligheten.

DOF-Therm erstatter Paroc Varmeberegningsprogram PV 5.0.

Slik får du tilgang til programmet:
1. Last ned programvaren via koblingen
2. Installer programmet på din PC. Man kan bruke programmet på to måter. 1. Demoverjon 2. Lisensversjon, der du trenger en lisenskode.
3. Registrer deg. For å utnytte programmet uten begrensninger må du registrere deg og ha en lisenskode. Du kan kjøpe lisensekoden fra Doftech til en nedsatt pris på 150 € for 1 år og 300 € for 3 år.

Her finner du kontaktinformasjon for Doftech >

Presentasjon av programmet (på engelsk)

Håndbok (på engelsk)


CAD-filer Byggisolering
Ved hjelp av Structure Selector kan du enkelt finne riktig CAD-tegning for prosjektene dine.

I verktøyet kan du velge å laste ned filen enten som pdf eller dwg. Du kan også velge å laste ned en samling av alle CAD-filer for Building Insulation i pfd-format.

CAD-selector - Strukturvelgeren. Last ned individuelle CAD-filer >>


  PAROC PROSAVER, professional calculator 

PAROC® PROSAVER™ - Beregningsprogram for profesjonelle
Hjelper deg å beregne hvor mye energi en ekstra isolering av skråtak, loftsbjelkelag, yttervegger og kjellervegger kan spare.

Beregn den potensielle energisparing i kWh og NOK / år.


Dimensjoneringsverktøy for PAROC® ZEROfix

PAROC ZEROfix er en selvbærende festemetode for utvendig isolering av yttervegger. Opptak av vindlast sker via de horisontale fasade skruer og vertikal belastning gjennom vinklede fasade skruer. 

Programmet brukes til å beregne lengde på fasadeskruene og dimensjonerende kapaciteter. 

Programmet støtter ikke Internet Explorer, uansett versjon.

Vilkår (pdf) >

 


 

Beregn brannbeskyttelse av stål med PAROC FPS 17

Ulike bærende materialer har forskjellige brannmotstandstider. Disse materialene blir vanligvis testet ved hjelp av en standard brannkurve som viser utviklingen av en reell brann. Temperaturen i en standard brann stiger ganske raskt og øker deretter på ubestemt tid.

Ved hjelp av vårt beregningsverktøy kan du enkelt bestemme den isolasjonstykkelsen som kreves i prosjektet ditt. Verktøyet er designet for å beregne tykkelsen på brannplaten PAROC FPS 17.

 

Programmet er under oppdatering og publiseres snart igjen. Inntil da henviser vi til gjeldende ETA 08/0093 >