GWP-verdi for PAROC bygningsisolasjon

Med PAROC CO2-Calculator kan du enkelt beregne GWP-verdien for produkter innen bygningsisolasjon. Global warming potential (GWP) er et mål på en klimagasss evne til å bidra til drivhuseffekten og global oppvarming. GWP-verdien indikerer hvor mye ett kilo klimagass påvirker klimaet i forhold til ett kilo CO2. GWP-verdien avhenger av produksjonslinje og produkttykkelse, som kalkulatoren tar hensyn til.

* GWP A1-A3 inkluderer alle bidrag til GWP i produktstadiet, unntatt utslipp og opptak av biogent karbon midlertidig lagret i våre trepaller, som er satt til null (GWP fossil+luluc).

** GWP A1-C4 inkluderer alle bidrag til GWP under produktstadiet, monteringsstadiet og sluttfasen av levetiden, inkludert utslipp og opptak og utslipp av biogent karbon fra våre trepaller (totalt GWP).

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.