Miljødokumentasjon

Miljö i fokus

HMS ligger oss varmt om hjertet. Parocs isolasjon brukes til å skape energieffektive bygninger og anlegg med minimal klimapåvirkning. Dessuten har steinull fra Paroc de gode egenskapene at den reduserer støy og beskytter mot både brann og fukt.

Vi dokumenterer produktenes miljø- og helseegenskaper i blant annet miljø- og byggvaredeklarasjoner. Bedriftens styringssystem har i flere år vært sertifisert i samsvar med miljøstandarden ISO 14001. Våre produkter er vurdert av en rekke eksterne organisasjoner, som f.eks. Svanen.

For å gjøre ting enklere for deg, har vi samlet våre ulike sertifikater og godkjenninger på miljøområdet nedenfor, sammen med koblinger til eksterne vurderingsorganer. Her kan du se våre øvrige sertifikater og godkjenninger >

Hvordan lese EPD?

En EPD (Environmental Product Declaration) er et uavhengig verifisert og registrert dokument som gir transparent og sammenlignbar informasjon om miljøvirkningen til et produkt på en troverdig måte.

Der EPD er den endelige rapporten, er grunnlaget for en EPD en livssyklusvurdering (LCA). Med denne LCA-en kan du evaluere produktets miljøytelse gjennom hele livssyklusen. Den tar vanligvis hele verdikjeden i betraktning, fra materialutvinning til ferdig produkt, bruksstadiet og slutten på levetiden.

Svanen

Svanemerkingen garanterer at kriterier for miljø- og helsefarlige stoffer, energi- og ressursbruk, avfallshåndtering, gjenvinning og så videre er oppfylt. Per i dag finnes det ikke kriterier for å kunne svanemerke isolasjonsprodukter i større omfang. Man kan imidlertid svanemerke en bygning med Paroc-produktene som står oppført i Svanens husproduktportal.  

 

ECOproduct

ECOproduct er en metode og en tilhørende database utviklet for å kunne gjennomføre miljøriktig materialvalg i et byggeprosjekt, basert på innhold i en miljødeklarasjon (EPD) i henhold til EN-ISO 14025 og EN 15804 samt eventuelt supplerende opplysninger om innhold av helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljø basert på en egendeklarasjon. Det benyttes anerkjente, internasjonale standarder og myndighetskrav som grunnlag for vurderingen. Modulene som vurderes er A1–A3 samt C3. Grunnen til dette er fordi disse modulene er basert på fakta, de øvrige er i all hovedsak scenariobestemt. En vurdering har samme gyldighetsperiode som EPD-en vurderingen er basert på.