Vurderingssystem for bygninger

hus med träfasad

Paroc har produkter som hjelper boligeiere med å oppnå gode verdier ved miljøsertifisering av bygninger i tråd med de vanligste sertifiseringssystemene, for eksempel Green Building, BREEAM, LEED og Svanen. Systemene har ulikt omfang og vurderer miljøaspekter på ulike måter. Her gir vi en kort beskrivelse av noen av vurderingssystemene der våre produkter spiller en viktig rolle.

Et livssyklusperspektiv sikrer langsiktige og helhetlige vurderinger og tar hensyn til bygningens energieffektivitet, inkludert energibesparelser, under hele bygningens levetid. Vi støtter vurdering av bærekraft basert på CEN- og ISO-standarder.

En standard, «Bærekraftige byggverk», utformes av CEN Technical Committee 350. Det finnes også ISO-standarder om livssyklusanalyse og miljøvaredeklarasjoner. Les mer om standardene på European committee of standardisation og International Organisation for Standardisation.

Frivillige klassifiseringssystemer

Ved hjelp av klassifiseringssystemer for bygninger kan investorer, myndigheter og andre interessenter sammenligne ulike objekter på en enhetlig måte. Klassifiseringssystemet sikrer transparens ved å vise bygningens resultater i det planlagte miljøet under hele bygningens levetid. Klassifiseringssystemet setter karakter på bygninger ved hjelp av indikatorer for ulike kategorier. Disse indikatorene har grenseverdier i både nasjonale og internasjonale forordninger. Via koeffisienter setter indikatorene sammen en totalkarakter på prosjektet.

  Flere land har et «Green Building Council», som har ansvaret for sertifisering av miljøvennlige bygninger. Disse nasjonale organisasjonene har også startet et verdensomspennende World Green Buildings Council for å kunne utveksle erfaringer og lære av hverandre. 

Les mer på nettstedet til World Green Building. 
   
Breeam 

BREEAM
BREEAM kommer opprinnelig fra Storbritannia og er et system for miljøsertifisering av bygninger.  Det vurderer en bygnings planlegging, konstruksjon, oppføring og bruk ved hjelp av alment anerkjente ytelsesmålinger, som blir sammenlignet med etablerte normer. Målingene inkluderer et bredt område av kategorier og kriterier, fra energi til økologi. BREEAM er tilgjengelig i både landsspesifikke versjoner som er tilpasset lokale forhold, og internasjonale versjoner for sertifisering av enkeltprosjekter i hele verden. Norwegian Green Building Council har tilpasset BREEAM til norske forhold, og den norske utgaven, BREEAM-NOR, brukes i det norske markedet. 

Les mer på nettstedet til BREEAM.

   
LEED logo 

LEED
LEED Green Building Rating System er det mest kjente vurderingssystemet. Det er utformet av den ideelle foreningen U.S. Green Building Council. Systemet brukes for å vurdere en bygnings miljøytelse. Systemet er poengbasert, slik at et prosjekt kan få poeng for miljøvennlige tiltak i forbindelse med oppføring og bruk av en bygning. LEED-sertifiseringen, som også inkluderer ferdigstilling av tredjepart, beviser for kunden og allmennheten at miljømålene er oppfylt og at bygningen fungerer som tiltenkt.

Les mer om LEED-sertifiseringen på nettstedet til Green Building Certificate Institute. 

   
 

Svanen
Svanemerkingen garanterer at kriterier for miljø- og helsefarlige stoffer, energi- og ressursbruk, avfallshåndtering, gjenvinning og så videre er oppfylt. Per i dag finnes det ikke kriterier for å kunne svanemerke isolasjonsprodukter i større omfang. Man kan imidlertid svanemerke en bygning med Paroc-produktene som står oppført i Svanens husproduktportal. Svanen har utarbeidet et kriteriedokument for småhus, boligblokker og førskolebygg.

Les mer på Svanens eget nettsted. 

Se Svanen, Nordic eco-labeling portal, for informasjon om hvordan Paroc støtter kravene for svanemerking.