Vurderingssystem for produksjon og innkjøp

I produksjonen tenker vi på miljøet, og målet er å belaste miljøet så lite som mulig. Derfor er fabrikkene og gruvene miljøsertifisert iht. ISO 14001, og vi investerer kontinuerlig i miljøforbedringer.

BES 6001 certifikat Paroc er sertifisert iht. standarden BES 6001 Ansvarsfulle innkjøp for byggeprodukter av BRE (Building Research Establishment Limited). Sertifiseringen omfatter alle Parocs produksjonsanlegg for varmeisolering i Europa. Paroc er den første produsenten av mineralullisolering sertifisert i henhold til BES 6001, og fikk karakteren «Pas» for sine ansvarsfulle materialinnkjøp.      

 

ISO 14001 certifikat

Våre produksjonsenheter er tildelt sertifiseringer iht. miljøstyringssystemet ISO 14001:2004 i de fem landene der Paroc har produksjon. Parocs gruver er også tildelt ISO 14001-sertifisering. Sertifikatene utstedes av uavhengige klassifiseringsinstitutter som med jevne mellomrom gjør vurderinger av alle våre produksjonsanlegg. 

Parocs driftsprinsipper er veiledende for alt våre medarbeidere foretar seg. Vi måler resultatene aktivt ved hjelp av en rekke ulike metoder. Om nødvendig står vi klare til raskt å sette inn forebyggende eller effektive korrigerende tiltak.