Vurderingssystem for produkter

miljö

Paroc har utarbeidet en form for egendeklarasjon for de fleste produkter de selger. Våre deklarasjoner utgjør også en del av vurderingsunderlaget når et stort antall produkter er vurdert av eksterne organisasjoner. Her kan du lese mer om disse deklarasjonene og organisasjonene som utfører dem.
   

Svanen
Svanemerkingen garanterer at kriterier for miljø- og helsefarlige stoffer, energi- og ressursbruk, avfallshåndtering, gjenvinning og så videre er oppfylt. Per i dag finnes det ikke kriterier for å kunne svanemerke isolasjonsprodukter i større omfang. Man kan imidlertid svanemerke en bygning med Paroc-produktene som står oppført i Svanens husproduktportal.  

Les mer på Svanens eget nettsted

   
  Europeisk instruksjonsblad for sikker bruk / sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad behandler bygningsarbeiderens og isoleringsmontørens arbeidsmiljø. Innholdet er basert på forskrifter fra EU og Kemikalieinspektionen og inneholder informasjon om blant annet produktenes innhold, klassifisering og råd om risikoer og sikkerhet.

Kobling til våre europeiske instruksjonsblad og sikkerhetsdatablad.
Les mer om Miljødirektoratet retningslinjer her.

   
 

EPD miljøerklæring (Environmental Product Declaration)
Det overordnede målet med en miljøvaredeklarasjon, EPD®, er å gi relevant, verifisert og sammenlignbar informasjon om varer og tjenesters miljøytelser. En miljøvaredeklarasjon er et verifisert dokument som beskriver miljøytelsen til en vare eller tjeneste basert på en livssyklusanalyse (LCA). En miljøvaredeklarasjon utarbeides og registreres innenfor rammen for et system i samsvar med den internasjonale standarden ISO 14025.

 
   
Symbol EUCEB  EUCEB (European Certification Board for Mineral Wool) er et uavhengig sertifiseringsorgan som, ved hjelp av kontroller utført av uavhengige institutter, garanterer at de produserte fibrene har en sammensetning som tilfredsstiller løselighetskravene i henhold til merknad Q i direktiv 97/69/EF. Det betyr at fibrene testes og ikke kan klassifiseres som kreftfremkallende. Dette synliggjøres via det såkalte EUCEB-merket på emballasjen.

Kobling til Parocs EUCEB-sertifikat
Les mer om organisasjonen EUCEB. 

   
Symbol M1 

Utslippsklassifisering – M1
Parocs steinullprodukter oppfyller det strengeste kravet (M1) i det finske frivillige systemet for utslipp fra bygningsmaterialer. Du kan lese mer om kriteriene for M1-klassifisering på nettstedet til den finske stiftelsen for bygginformasjon, RTS.

  ECOproduct
ECOproduct er en metode og en tilhørende database utviklet for å kunne gjennomføre miljøriktig materialvalg i et byggeprosjekt, basert på innhold i en miljødeklarasjon (EPD) i henhold til EN-ISO 14025 og EN 15804 samt eventuelt supplerende opplysninger om innhold av helse- og miljøfarlige stoffer og emisjoner til innemiljø basert på en egendeklarasjon.

Les mer om ECOproduct her.