Teknisk isolering for VVS-installasjoner

Installasjoner for varme, ventilasjon og sanitet (VVS) har til oppgave å gjøre husene våre til behagelige, sikre og sunne bo- og arbeidsmiljøer. Det er ikke nok å bare montere rør og ventilasjonskanaler. Vi må også fokusere aktivt på VVS-skallet. Det vil si en effektiv isolering av alle VVS-installasjoner. Noe som er svært viktig for å kunne energieffektivisere og redusere utslipp av drivhusgasser.

Reduser varmetapet med teknisk isolasjon fra PAROC

For at installasjonene skal gi størst mulig utbytte med lave energitap og vedlikeholdskostnader, må de isoleres på riktig måte. Isolering for helse, miljø, sikkerhet og økonomi. Varmesystemer skal isoleres slik at varmetap begrenses. Ved å velge riktig produkt for riktig bruk, forlenger man VVS-systemets levetid, og vedlikeholdsbehovet avtar.

Ledninger for varme rør, kalde rør, rør for komfortkjøling, røyk- og avgasskanaler, samt rør for overvann og avløp må, av ulike årsaker, isoleres. Isoleringen gir lavere varmetap, og forebygger frostskader, brannspredning og kondens. VVS-systemer inneholder også andre komponenter som skal isoleres. Avløpsrør, overvannsrør, røyk- og avgasskanaler isoleres som regel for å sikre funksjonen. Når du isolerer alle deler av systemet med PAROC-produkter, skaper du ikke bare et effektivt VVS-skall, men forbedrer også brannsikkerheten, reduserer uønskede lyder og hindrer skader som en følge av kondens og frost.

Alt i løsninger for teknisk isolasjon VVS