Ventilasjon isolasjon og ventilasjonsutstyr

ventilasjon isolasjon fra Paroc

Energitap begrenses med bruk av egnet isolering på ventilasjonsaggregat og kanalkomponenter. PAROC steinull gir en god demping av uønskede lyder.

Ved denne typen isolering er Parocs plater og matter et svært godt valg. Vanligvis isoleres utstyret under produksjonen slik at man ikke trenger ytterligere isolering på stedet, men det kan også hende en trenger varmeisolering og, i noen tilfeller, kondensisolering.

produkt innvendig isolering Paroc Invent

 

Til innvendig isolering av ventilasjonsaggregat anbefaler Paroc følgende løsning:

  • PAROC InVent-plater med G5-ytterlag som enkelt kan rengjøres.

Kondensisolering

For ventilasjonsaggregater der middeltemperaturen er lavere enn temperaturen på den omsluttende luften, kan det danne seg kondens på utsiden av anlegget. PAROC lamellmatter og plater med et utvendig sjikt av aluminiumsfolie egner seg til dette formålet.

Les mer om Varmeisolerte kanaler her  >

Les mer om VVS-utstyr her >