Røyk- og avgasskanaler

Røyk- og avgasskanaler skiller seg fra andre rør ved at de ofte utsettes for svært høye temperaturer. De krever derfor isoleringsløsninger som ikke bare er ubrennbare, men som også beholder formen og trykkholdfastheten selv ved høye temperaturer.

Med PAROC rørskåler og nettmatter oppnår man ikke bare utmerket varmeisolering, men også en effektiv brannbeskyttelse. Rørenes levetid øker også ved at røykgassene ikke kjøles ned så mye at de kondenserer og feller ut korroderende stoffer på innsiden av røret.  

Røykkanaler

Mange prefabrikkerte skorsteiner
er isolert med PAROC rørskåler.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte Paroc.