PAROC REWOOL - Vår service for resirkulering

PAROC REWOOL er en viktig del av vårt arbeid for å oppnå en sirkulær økonomi og en bærekraftig fremtid. Med denne tjenesten tilbyr vi tilpassede resirkuleringsløsninger for steinullavfall fra byggeplasser eller produksjonsanlegg. Vi samarbeider landsdekkende med Ragn-sells og mottar steinull fra både byggearbeidsplasser og produsenter.
PAROC REWOOL -systemet ble introdusert i Sverige allerede i 1996 og har siden blitt utviklet for å inkludere den nyeste teknologien og tilpassede løsninger. Systemet muliggjør effektiv resirkulering av steinull og sparer både penger og miljø og støtter byggebransjens mål om å oppnå karbondioksidnøytralitet.

PAROC Steinull har unike egenskaper. Den kan smeltes om og om igjen og resirkuleres mange ganger, men beholder fortsatt de samme høye kvalitet og ytelsesegenskapene som da isolasjonsplatene ble produsert første gang.

Nå kan du enkelt bestille retur av avfall direkte fra våre partnere. Ragnsells bistår landsdekkende med levering av innsamlingsskip, henting, sortering, kompressjon og transport.

 

Gjør slik för å returnere materiale til Paroc:

  • Kontakt Ragnsells eller Paroc og bestill tjenesten PAROC REWOOL
  • Ragnsells håndterer alle tjenester, inkludert rapportering av gjenopprettet volum
  • Kostnaden for tjenesten belastes fra RAGNSELLS direkte til kunden.

 

paroc-rewool-se

Bestill retur av steinullavfall

RAGN-SELLS

Tlf: +47 911 93 930

Mail: rune.stensli@ragnsells.com

Paroc

Tlf: +47 22 64 59 00

Mail: paroc.no@owenscorning.com

Kvalitetskrav ved retur til Paroc

  • Vi tar bare imot avfall fra nyprodusert Paroc-materiale.
  • Sølget må være tørt og fritt for forurensninger som metall, plast, aluminiumsfolie, papir, tre, etc. 
  • Sorter avfall i fraksjoner som nedenfor for å lette gjenbruk
  • Etikettemballasje og fraktbrev med riktig brøkdel.
  • Avsender og varenummer må stå på fraktbrevet.  


Skader

Eventuelle kostnader for skade på rivningssystemer eller annet utstyr forårsaket av fremmedlegemer i posene belastes avsenderen. Andre følgeskostnader som frakt, deponeringskostnader og lønnskostnader som kan oppstå på grunn av ubrukelig returnert steinullsmateriale belastes også.
 

Skanska gjenbruker med PAROC Rewool

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.