Produktene våre spiller en avgjørende rolle i å bekjempe klimaendringene.
Ca. 40 % av menneskeskapte drivhusgasser kommer fra bygninger.

sustainability-landing-keymessages-NO-1

Vår målsetting er å halvere karbondioksidutslippene innen 2030 og på sikt eliminere bruk av fossilt drivstoff. En milepæl er å bruke 100 % fornybar elektrisitet innen 2030.

sustainability-landing-keymessages-NO-2

Vi designer våre produkter og løsninger for gjenvinning og gjenbruk. Innen 2030 vil vi slutte kretsløpet med null avfall ut fra våre fabrikker.

sustainability-landing-keymessages-NO-3

Vi tester fortløpende nye bærekraftige produkter og løsninger i nye utviklingsprosjekter sammen med kundene

sustainability-landing-keymessages-NO-4

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid for å gjøre verden til et bedre sted