Paroc-fabrikken i Polen: Elektriske smelteovner for produksjon har gått over til 100 % fornybar strøm

FORNYBAR ENERGI  19/09/2022

 

Overgangen har blitt gjort mulig gjennom den virtuelle kraftkjøpsavtalen (VPPA) inngått av Owens Corning, som sikrer forsyningen av vindkraft de neste ti årene. Overgangen til fornybar strøm får betydelig innvirkning på karbonavtrykket til produktene ved den polske fabrikken.

På dag én av 2022 tok Owens Corning Paroc et stort skritt på reisen vår mot å bli mer bærekraftige. Den dagen gikk OC Parocs fabrikk i Polen over til å bruke 100 % fornybar strøm i de to siste produksjonslinjene.

Dette skrittet er spesielt stort fordi den polske fabrikken er den største av OC Parocs fabrikker i Europa. Den har også to moderne produksjonslinjer, som ble etablert i 2008 og 2020, og som bruker elektriske smelteovner. 

«Kraftproduksjonen i Polen er i høy grad avhengig av kull. Ettersom strømmen som brukes ved de to elektriske smelteproduksjonslinjene våre i Polen, nå er 100 % fornybar, er overgangen stor og reduserer produktenes karbonavtrykk i betydelig grad,» sier John McVey, leder for energi Europa hos Owens Corning.

Ved å følge regnskapsstandardene til World Resources Institute sin GHG Protocol Scope 2 Guidance, som endres til GHG Protocol Corporate Standard, vil den elektriske smelteovnens produksjonsprosess ved den polske fabrikken med fornybar strøm gi 80 % lavere CO2-utslipp enn en kupolovn.

«Dette får stor innvirkning,» sier John McVey.

Og det er en virtuell kraftkjøpsavtale, eller VPPA, som har gjort dette mulig.

Fremmer veksten av fornybar energi i Europa

renewable-electricitySent i 2021 signerte Owens Corning en virtuell kraftkjøpsavtale med Octopus Renewables for å gjøre det grønne skiftet til virkelighet i Polen. Avtalen gikk ut på at energien skulle hentes fra vindparken Ljungbyholm i Sør-Sverige. 

Owens Corning inngikk to vind-VPPA-avtaler, som vil gi en årlig kapasitet fra fornybar strøm på over 90 MW de neste ti årene. Dette vil bidra til avkarbonisering av Owens Cornings virksomhet i Europa, og til at selskapet når bærekraftsmålene. OC Paroc har forpliktet seg til å bruke 100 % fornybar strøm innen 2030. 

«Det å øke bruken av fornybar energi er en kritisk del av planen om å avkarbonisere driften og redusere det innebygde karbonet i produktene våre. Avtalen er enda et skritt nærmere målet vårt om 100 % fornybar energi, sier Frank O'Brien-Bernini, senior visepresident og bærekraftsjef hos Owens Corning.

Ifølge John McVey er det to årsaker til at denne avtalen er særlig viktig.

«Ved å signere VPPA-avtalen sikrer vi ikke bare forsyningen av fornybar strøm til fabrikken vår i Polen, men vi bidrar også til veksten i markedet for fornybar energi. Vi i OC fortsetter å lete etter muligheter for å investere i fornybar energi.»

Hvis du vil vite mer om målene våre for fornybar energi og hvordan vi ligger an, samt om andre mål vi har for 2030, kan du gå til bærekraftsrapporten vår for 2021.