PERSONVERNERKLÆRING

PERSONVERNERKLÆRING FOR
OWENS CORNING

Ikrafttredelsdato: 31.05.2023

VÅRT ENGASJEMENT FOR PERSONVERN

Owens Corning og våre tilknyttede selskaper (“Owens Corning”, “vi”, “oss”, “vår”), er opptatt av å beskytte personvernet ditt i vårt arbeid for å bygge en bærekraftig fremtid gjennom materialinnovasjon. Denne Personvernerklæringen beskriver hvordan vi innsamler, bruker og videreformidler informasjon om deg. Det gjelder for informasjon som innsamles både på online og offline. For innbyggere i visse jurisdiksjoner utfylles denne Personvernerklæringen med følgende personvernmerknader:

OPPDATERINGER AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne Personvernerklæringen, inkludert utfyllende merknader, kan til enhver tid bli endret, og vi vil informere deg om eventuelle slike endringer ved å legge ut en oppdatert versjon av denne siden på nettstedet vårt. Hvis du fortsetter å bruke nettstedet etter at vi har lagt ut slike endringer, anses det å utgjøre det ditt samtykke til disse endringene.

HVILKE DATA VI INNSAMLER

“Personopplysninger” (også kalt “personlig informasjon”) er opplysninger eller informasjon som identifiserer deg som en fysisk person eller er relaterte til en identifiserbar fysisk person. Det er flere ulike måter du kan gi oss personopplysninger på, og ofte inkluderer dette:

 • Personlig kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse 
 • Foretakskontaktinformasjon, som foretakets adresse, telefonnummer og e-postadresse 
 • Informasjon som er nødvendig for å levere produkter eller tjenester til deg
 • Kommentarer og meninger du gir oss når du kontakter oss direkte via e-post, telefon eller per post

“Andre opplysninger” er ikke-personlige opplysninger eller informasjon som ikke avslører identiteten din eller ikke er direkte relatert til en identifiserbar person. Vi kan innsamle og bruke andre opplysninger som kan inkludere:

 • Nettleser- og enhetsinformasjon, som kan inkludere IP-adresse 
 • Opplysninger om bruk av apper 
 • Informasjon som innsamles via informasjonskapsler, sporingspiksler og andre teknologier
 • Demografisk informasjon og annen informasjon du gir oss som ikke avslører identiteten din
 • Informasjon som er samlet på en måte som gjør at den ikke lenger avslører identiteten din.

Hvis gjeldende lov krever at vi behandler andre opplysninger som personopplysninger, vil vi innsamle, bruke og videreformidle dem for de samme formålene som vi innsamler, bruker og videreformidler personopplysninger på, som beskrevet i denne Personvernerklæringen.

HVORDAN VI INNSAMLER OG BRUKER PERSONOPPLYSNINGER 

PÅ NETT: Vi og våre tredjeparts forretningspartnere og/eller våre tredjeparts forretningskonsulenter og tjenesteleverandører (med samlebegrepet "leverandører") kan innsamle Personopplysninger PÅ NETT på flere ulike måter i forbindelse med produktene eller tjenestene våre, inkludert via:

 • Nettstedene våre (“nettsteder”);
 • Programvareappene vi gjør tilgjengelige for bruk på eller via datamaskiner og mobile enheter (“apper”);
 • Sosiale medieegenskaper (“våre sosiale medier”);
 • HTM-formaterte e-postmeldinger vi sender til deg som er koblet til denne Personvernerklæringen (“e-post”);
 • Ekstranettjenester som gjøres tilgjengelige for kundene våre og tredjeparter (“ekstranettsteder”);
 • Tjenester vi leverer til våre bedrifts- og institusjonskunder (“tjenester”); og
 • Registreringsprosessen vår for nyhetsbrev, seminarer, webinarer og arrangementer.
 • Miniprogrammer vi leverer for å bli plassert av andre partner på andre nettjenester, som entreprenører på deres servicenettsted.

OFFLINE: Vi kan også innsamle personopplysninger OFFLINE på flere ulike måter i forbindelse med forretningsvirksomheten vår, blant annet når du:

 • Er part i en kontrakt for produkter eller tjenester; 
 • Gir informasjon i sammenheng med produktene og løsningene våre; eller
 • Samhandler med oss på et arrangement.

ANDRE KILDER: Vi kan innsamle personopplysninger fra andre kilder, inkludert:

 • Offentlig tilgjengelige databaser
 • Felles markedsføringspartnere og arrangementssponsorer når de videreformidler informasjonen til oss
 • Andre forretningsvirksomheter, enheter eller franchiseforetak vi leverer produkter og tjenester til
 • Henvisningstjenester
 • Plattformer på sosiale medier 

Vi vil innsamle og bruke personopplysninger for våre legitime forretningsformål, for å administrere kontraktforholdene våre med deg og/eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse. Vi vil kun oppbevare personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle deres tiltenkte formål og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om oppbevaring. Hvis du velger å dele personopplysninger med oss, kan vi oppbevare dem og bruke dem for å gi deg produkter, løsninger, en personlig brukeropplevelse og/eller til markedsforskning og andre typer markedsføring av og reklame for produktene og løsningene våre. Dette kan inkludere å videreformidle dem til våre tilknyttede foretak eller leverandører, slik at du kan kontakte deg for direkte markedsføringsformål, inkludert tilbud om rabatter eller andre løsninger. Hvis vi i fremtiden har til hensikt å behandle personopplysningene dine for et annet formål enn det de ble innsamlet for, vil vi informere deg om dette formålet og om eventuelle andre relevante detaljer ved bruk av metoder som er i samsvar med gjeldende lov.

Hvis du deler personopplysninger relatert til andre personer i forbindelse med produktene og tjenestene våre med oss eller tredjeparter, erklærer du at du er bemyndiget til å gjøre det og at du tillater oss å bruke informasjonen i samsvar med denne Personvernerklæringen.

HVORDAN VI INNSAMLER OG BRUKER ANDRE OPPLYSNINGER

Vi innsamler andre opplysninger om deg når du samhandler med nettstedene og løsningene våre. Eksempler på slike opplysninger inkluderer hvor lenge og når du besøkte nettstedet, sidene du så på da du besøkte nettstedet vårt, typen nettleser du har og det nettstedet du besøkte like før du kom til vårt. Vi bruker disse opplysningene til å utvikle ideer for forbedring av nettstedet vårt, for å måle aktivitet på nettstedet, for å gjøre det mulig for utvalgte tredjeparter å gi oss informasjon om foretakene som besøker nettstedet vårt og for å gi deg informasjon om produktene våre. Dette kan inkluderer å videreformidle dem til leverandørene våre.

De andre opplysningene vi får er kun for Owens Cornings bruk, og de videreformidles ikke til noen annen part, bortsett fra i samlet form, bortsett fra der annet er beskrevet i denne Personvernerklæringen eller der gjeldende lov pålegger oss å gjøre det. I noen tilfeller kan vi kombinere andre opplysninger med personopplysninger. Hvis vi gjør det, vil vi behandle de kombinerte opplysningene som personopplysninger så lenge de er kombinert.

HVORDAN VI BESKYTTER DATA

Vi har iverksatt intern databeskyttelse og relaterte policyer samt egnede tekniske, organisasjonsmessige og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte data, inkludert personopplysninger, mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, videreformidling, endring eller ødeleggelse. Vi holder personopplysninger trygge og gjør dem kun tilgjengelige for autoriserte personer som trenger dem for, ved behov, å gjennomføre operasjoner som er underlagt denne Personvernerklæringen og våre interne personvernpolicyer og tiltak. Til tross for disse tiltakene er det viktig å være oppmerksom på at Owens Corning ikke kan garantere 100 % sikkerhet for de personopplysningene vi har. Vi kan heller ikke garantere at personopplysninger du gir oss ikke vil bli fanget opp av andre

HVORDAN VI VIDEREFORMIDLER PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene dine kan bli lagret og behandlet i alle land der Owens Corning har tilknyttede foretak, produksjonsanlegg eller der vi bruker tjenesteleverandører relatert til kontraktforholdene våre og andre legitime formål. Ved å samhandle med oss er du innforstått med at personopplysningene dine kan bli overført til land utenfor landet der du bor, inkludert USA, som kan ha personvernregler som er annerledes enn de som gjelder i ditt eget land. Under visse omstendigheter kan domstoler, rettshåndhevende organer, tilsynsorganer eller sikkerhetsmyndigheter i disse landene ha rett til å be om tilgang til personopplysningene dine.

Noen land utenfor EØS og Storbritannia anses for å ha et tilfredsstillende personvernnivå, blant annet av Europakommisjonen. For overføringer fra EØS eller Storbritannia til land som ansvarlige myndigheter ikke anser har et slikt tilfredsstillende personvernnivå, har vi implementert passende sikkerhetsforanstaltninger, som standard kontraktbestemmelser, for å beskytte personopplysningene dine.

BARNS BRUK AV TJENESTENE VÅRE

Owens Corning har ikke til hensikt å innsamle noen personopplysninger fra personer under 18 år. Hvis barnet ditt har gitt oss personopplysninger og du vil be om at denne informasjonen fjernes, skal du kontakte oss på DataPrivacy@Owenscorning.com , så vil vi treffe rimelige foranstaltninger for å slette denne informasjonen fra filene våre.

HVILKE VALG DU HAR SOM EN OWENS CORNING-KONTOINNEHAVER

Hvis du er kontoinnehaver via verktøy som Owens Corning-kunde eller leverandørportalen, kan du gjennomgå og endre personopplysningene som er forbundet med kontoen din ved å logge deg på kontoen og klikke på koblingen "Rediger profilen min". Hvis du vil slette kontoen din, skal du kontakte Owens Corning på answers@answers.owenscorning.com, så vil vi treffe rimelige foranstaltninger for å slette informasjonen din fra filene våre, og vi vil også treffe rimelige foranstaltninger for å instruere eventuelle tredjepartsleverandører om å slette informasjonen din fra deres filer. Vær imidlertid oppmerksom på at personopplysningene dine utgjør grunnlaget for kontoen din, og hvis du velger å ikke dele dem eller ikke ønsker at de skal innsamles, vil det føre til at kontoen din blir slettet. Som registrert kan du ha særskilte rettigheter i visse andre jurisdiksjoner enn de ovennevnte. Hvis dette gjelder for deg, kan du lese personvernmerknadene for henholdsvis California, EU og Storbritannia aller Brasil.
 

OWENS CORNINGS ERKLÆRING OM INFORMASJONSKAPSLER

Hva er informasjonskapsler?

Nettstedet vårt bruker "informasjonskapsel"-filer for å tilpasse informasjon til din personlige smak. En informasjonskapsel er et dataelement et nettsted kan sende til nettleseren din som kan lagre informasjon på datamaskinen din. Deretter, når du kommer tilbake til nettstedet vårt eller besøker andre nettsteder, kan informasjon tilpasses slik at den passer til dine individuelle preferanser. Målet er å spare deg for tid og gi deg en mer meningsfull opplevelse på nett. På de fleste nettlesere kan du slette informasjonskapsler fra harddisken på datamaskinen din, blokkere alle informasjonskapsler eller få en advarsel før en informasjonskapsel er lagret. I instruksene for nettleseren din kan du lese mer om disse funksjonene.

Hvordan vi bruker informasjonskapsler.

Vi bruker informasjonskapsler og sporingsteknologier på nettstedet vårt. Funksjonsformålene kan inkludere: 

 • Hjelpe deg med å navigere
 • Hjelpe deg med bruken av produktene, tjenestene og appene våre
 • Hjelpe oss med promoterings- og markedsføringsarbeidet vårt
 • Levere innhold fra tredjeparter

Vi klassifiserer informasjonskapslene våre i følgende kategorier:

Strengt nødvendige informasjonskapsler:
Disse informasjonskapslene er nødvendige for at nettstedet skal fungere, og de kan ikke slås av i systemene våre. De legges vanligvis kun inn som respons på handlinger du har foretatt som utgjør en forespørsel om tjenester, som å stille inn personvernpreferanser, logge på eller fylle ut skjemaer. Du kan stille inn nettleseren din til å blokkere eller varsle deg om disse informasjonskapslene, men da vil ikke alle deler av nettstedet fungere. Disse informasjonskapslene lagrer ikke personlig identifiserbar informasjon.

Ytelsesinformasjonskapsler:
Disse informasjonskapslene gjør oss i stand til å telle besøk og trafikkilder, slik at vi kan måle og forbedre ytelsen til nettstedet vårt. De hjelper oss med å finne ut hvilke sider som er mest og minst populære og se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet.

Funksjonsinformasjonskapsler:
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for nettstedet å gi bedre funksjonalitet og personlig tilpasning. De kan legges inn av oss eller av tredjepartsleverandører hvis tjenester vi har lagt til på sidene våre.

Målrettingsinformasjonskapsler:
Disse informasjonskapslene kan legges inn via nettstedet vårt eller annonseringspartnerne våre. De kan brukes av disse foretakene for å opprette en profil med interessene dine og vise deg relevante annonser på andre nettsteder.

Tredjeparter, informasjonskapsler og bruk av analyseverktøy

Owens Corning kan etablere relasjoner med velrenommerte forretningspartnere som gjør det mulig for besøkende på nettstedet vårt å navigere direkte til nettsteder som drives av disse partnerne. Vi velger forretningspartnere med stor omhu. Owens Corning er imidlertid ikke ansvarlig for innholdet eller personvernpraksisene til tredjeparters nettsteder som kan være koblet til dette nettstedet. Disse koblingene er kun tiltenkt å gjøre det enklere for brukerne, og de innebærer ingen støtte til, tilslutning til eller godkjenning fra Owens Corning av innholdet, policyene eller praksisene til slike nettsteder eller noen produkter eller løsninger som måtte tilbys via dette nettstedet. Når du har forlatt Owens Corning-nettstedet via en slik kobling, skal du sjekke den relevante personvernerklæringen til det tredjeparts nettstedet.
Vi bruker aktuelt visse verktøy fra tredjeparter på nettstedene våre, og det er mulig at vi i fremtiden vil implementere ytterligere analyseverktøy. Data innsamlet som et resultat av vår bruk av slike verktøy brukes imidlertid kun internt for å gi brukerne bedre opplevelser når de bruker nettstedet vårt, og for våre egne interne forretningsformål. Slike data kan videreformidles til partnerne og annonsørene våre, og hvis de blir det, kun som samlet informasjon og som ellers spesifisert i denne Personvernerklæringen. Kontakt oss hvis du har spesifikke spørsmål om vår bruke av Analytics eller andre analyseverktøy. 

Aktuelt kan (i) andre parter (f.eks. tredjeparts annonsenettverk eller analyseleverandører) innsamle personopplysninger om dine aktiviteter på nettet over tid og på ulike nettsteder når du bruker nettstedet eller tjenestene våre, og (ii) vi responderer ikke på eller foretar oss ikke noe spesielt i sammenheng med at vi mottar Ikke spor (Do-Not-Track)-signaler eller andre lignende mekanismer angående innsamlingen av personlig identifiserbar informasjon om en individuell kundes aktiviteter på nett over tid og på ulike nettsteder eller nettjenester til tredjepart.

HVORDAN DU KAN KONTAKTE OSS

Hvis du har spørsmål om denne Personvernerklæringen, kan du kontakte oss på DataPrivacy@Owenscorning.com.