Avkarbonisering er en mulighet for virkelig endring

UTFASE AV FOSSIL DRIVSTOFF 31/08/2022

 

Tommy Lindgren, leder for FoU innen isolering, oppsummerte nylig strategien vår når det gjelder avkarbonisering slik: «i stedet for å pøse på med penger for å bøte på problemet prøver vi å forbedre oss og være innovative der det er mulig, for å forandre oss til det bedre, ved å forenkle prosessen, øke produktiviteten, samtidig som vi reduserer kapitalinvesteringene som trengs for å avkarbonisere.» 

Det viktigste spørsmålet er hvordan vi skal gjøre det.

Forandringer skjer enten vi vil eller ikke, men vi kan velge hvordan vi skal tilnærme oss til dem. Lindgren snakket om å avkarbonisere prosessen vår samt om Owens Cornings mål om å redusere CO2-utslippene med 50 % innen 2030, sammenlignet med utslippsnivået i 2018. Vi kunne bare pøst på med penger for å bøte på problemet, eller så kan vi gripe muligheten og gjøre prosessen enklere og bedre. Og faktisk få til en virkelig endring.

Det er nettopp det vi har gjort de siste par årene. 

I et nøtteskall kan vi oppsummere arbeidet med å spørre «hvordan?» Hvordan endrer vi prosessen vår slik at vi oppnår målene våre og avkarboniserer produksjonen vår? Vi startet med å gå gjennom alle områdene av produksjonsprosessen og identifisere dem som genererte mest utslipp. I OC Parocs steinullproduksjon er dette området smelting i kupolovn, der steinene smeltes med koks som energikilde.

To smelteteknologier brukes i OC Parocs fabrikker: smelting i kupolovn og smelting i elektriske smelteovner. Smelting i kupolovn bruker koks som energikilde, mens elektriske smelteovner drives med elektrisitet. OC Paroc har i dag tre elektriske smelteovner: én i fabrikken i Finland og to i fabrikken i Polen. Vi arbeider med å etablere den største produksjonslinjen vår i Sverige, kalt Natura Line, som skal ta i bruk den elektriske smelteteknologien med lavt CO2-utslipp. 

I 2020 studerte vi flere ulike smelteteknologier og sammenlignet fordeler og ulemper i tillegg til en rekke fornybare drivstoff som er tilgjengelige i dag, eller som snart blir tilgjengelige. Det ble klart at elektrisk smelting var det mest energieffektive alternativet. Produksjonsprosessen som brukte elektriske smelteovner drevet av fornybar strøm, gir 80 % lavere CO2-utslipp enn en kupolovn. 

Nye innovasjoner

Så startet det virkelige arbeidet. Det har bestått av å gå gjennom ideer, metoder og beregninger for å videreutvikle og bedre prosessen med elektrisk smelting. 

Dette innebærer å ikke bare tenke på penger, men også på hvordan vi bruker pengene for å oppnå det mest effektive, enkleste og karbonbesparende resultatet. 

Vi har lært utrolig mye gjennom dette arbeidet, ettersom vi har kommet frem til mange innovative løsninger. Og vi er ikke bare i ferd med å bytte ut kupolovner med elektriske ovner, vi undersøker også ytterligere muligheter for å redusere CO2-utslipp på andre områder av prosessen. Lovende alternativer skal komme på plass i nær fremtid.   

Et stort skritt i Polen: fornybar strøm

La oss nå ta et skritt tilbake en liten stund. Da vi så på komponentene i produksjonsprosessen som genererte mest CO2-utslipp, kom strøm på andreplass. Fabrikkene våre i Finland og Sverige har lenge brukt fornybar strøm, men de to elektriske smelteovnene i Polen ble drevet av tradisjonell strøm. Siden strøm i Polen fremdeles først og fremst genereres ved hjelp av kull, ble dette reflektert i utslippstallene.

Vi ønsket å endre denne situasjonen og begynte derfor å se på ulike alternativer for å gå over til fornybar strøm ved den polske fabrikken. Ved utgangen av 2021 fikk vi lønn for denne innsatsen da Owens Corning signerte en virtuell kraftkjøpsavtale, eller VPPA, med Octopus Renewables. 

Med denne avtalen gikk den polske fabrikken og de to elektriske smelteovnene over til vindkraft i starten av 2022. Overgangen er stor og reduserer karbonavtrykket til produktene som produseres ved fabrikkens elektriske smelteovner. Det er også et stort skritt fremover med tanke på prosjektet vårt med avkarbonisering. 

Da jeg hadde introduksjonsmøtet mitt med Tommy Lindgren i løpet av de første dagene mine i jobben, sa han noe annet som jeg aldri glemte, og som den dag i dag fremdeles er et veiledende prinsipp i arbeidet med avkarbonisering. Han sa at vi som selskap konkurrerer om produktkvalitet, og dette er en styrke. Det betyr at ingen endring eller innovasjon vi gjør, skal gå ut over kvaliteten på produktene våre. Når vi ser på måter å avkarbonisere prosessen vår på, skal ikke pris være det eneste kriteriet eller det viktigste kriteriet. 

Vi forandrer oss ikke bare for å forandre oss, men for fremtidens skyld. Selv om målet er satt for 2030, endrer vi oss allerede i dag.

ayush_mishra
Ayush Mishra
Global leder for avkarbonisering, prosjektleder for Green Vision 2030