Bærekraftmål

BÆREKRAFT 04/11/2020

 
Paroc er en del av Owens Corning – som er rangert på Fortune 500 og Dow Jones-indeksen for bærekraft. For oss handler bærekraft om å tilfredsstille dagens behov samtidig som vi gjør verden til et bedre sted i fremtiden. Vi er nødt til å tenke på fremtiden i alt vi gjør, der vi tar vare på mennesker og planeten samtidig som vi utgjør en betydelig forskjell for alle interessenter.

Som global produsent er vi klar over at måten vi driver virksomhet på, utgjør en forskjell. For kunne være et netto positivt selskap, må håndavtrykket (de positive påvirkningene fra våre medarbeidere og produkter) være større enn fotavtrykket (de negative påvirkningene). Vi er stolte over hvordan vi har klart å redusere de negative påvirkningene fra virksomheten, men det gjenstår fortsatt mye å gjøre.

Våre ambisjoner for 2030 er å:

  • doble den positive påvirkningen fra produktene
  • halvere den negative påvirkningen fra virksomheten
  • eliminere skader og forbedre livskvaliteten til medarbeiderne og deres familier
  • fremme inkludering og mangfold
  • ha a positive påvirkning på lokalsamfunnene

Hva betyr dette i praksis for Paroc? Vår ambisjon for 2030 er å:

  • sørge for at null avfall forlater anleggene
  • redusere co2-utslippene med 50 %
  • redusere plastbruken med 30 %
  • utvide bruken av REWOOL – vår resirkuleringsløsning for kunder
  • tilby lavkarbon-produkter