Bærekraftige innkjøp

INNKJØP 04/11/2020

 

Siden 2015 har Paroc vært sertifisert med standarden BES 6001 for ansvarlig innkjøp av byggeprodukter, fra Building Research Establishment Limited (BRE). Sertifiseringen omfatter alle Parocs europeiske anlegg for produksjon av varmeisolasjon. Paroc er den første produsenten av mineralull som oppnår BES 6001, og de fikk karakteren “God” for sine ansvarlige innkjøp av materialer.

Det fokuseres mer og mer på bærekraft i byggebransjen. Transparens og ansvar i forsyningskjeden er en måte å vise bærekraftig drift på i bransjen. BES 6001-sertifiseringen styrker troverdigheten til produsentene og gir tillit overfor underentreprenører og bygningseiere da de tilfredsstiller kravene til bærekraftig utvikling.