Bak tallene – hvor bærekraftig er steinull?

BÆREKRAFT 2021-02-15 (OPPDATERT 2021-11-01)

 
Steinull er et brannsikkert og slitesterkt isolasjonsmateriale som åpner for energieffektiv bygging. Når det gjelder mineralullens miljøpåvirkning, er det nesten alltid forholdet 1:200 som nevnes. Hva betyr det, egentlig?

Ansvarsverdenen bygger på tall. Mer spesifikt bygger den på år og prosenter som måler den samlede innsatsen for å overvinne klimaendringene. Det er tall som kan være ganske hensynsløse.

I EU står bygninger for ca. 40 % av det samlede energiforbruket i unionen. Bygninger står også for mer enn en tredel av utslippene av drivhusgasser. I Finland har f.eks. CFCI (Confederation of Finnish Construction Industries) regnet ut at den eksisterende bygningsmassen genererer 17,1 millioner tonn karbondioksid i året. Det er mye mer enn f.eks. transportsektoren slipper ut.

Men det finnes bedre og noe mer optimistiske tall. EU har satt seg som mål at Europa skal være det første klimanøytrale kontinentet i 2050. Planen er å, som et minimum, halvere utslippene innen 2030.

Owens Corning Paroc har tatt på seg å bidra til at dette målet kan nås.

Det finnes et annet tall som er viktig for disse målene. Forholdet 1:200. En studie * av Eurima (The European Insulation Manufacturers Association) oppsummerer hva som er viktig; for hvert tonn CO2 som dannes under produksjon av typisk mineralullisolasjon, hindres utslipp av ca. 200 tonn CO2 i en 50-årsperiode. Så mye forbedrer isolering energieffektiviteten til bygninger.


Tallene 1 og 200 er begge viktige når det gjelder klimaendringene.

Steinull er en klimaskjerm

La oss begynne med det største tallet i forholdet, nemlig 200. Ifølge mange eksperter er det avgjørende for arbeidet mot målet om et klimanøytralt Europa.

Mineralull, slik som PAROC Steinull, er det mest brukte isolasjonsmaterialet i Europa. Owens Corning Parocs materialer er utprøvde da de er brannsikre, bærekraftige, gjenvinnbare, lydabsorberende og fuktbestandige.

De skaper en klimaskjerm som omslutter bygningens vegger og tak, og reduserer dermed drastisk energien som kreves til oppvarming, kjøling og bruk.

Det kan hende at ordet «drastisk» høres ut som en overdrivelse, men tallene taler for seg selv. Eurima (European Insulation Manufacturers Association) viser til en studie ** av Material Economics som viser at 85 % av drivhusgassutslippene som genereres av den europeiske bygningsmassen, kommer fra energien som trengs til oppvarming, kjøling og bruk. Med bedre isolering ville bygningene ha brukt betraktelig mindre energi og generert betydelig mindre utslipp.

Den gode nyheten er at vi er godt i gang på dette området med nye bygninger og de som er blitt bygd de siste årene. I en rekke land, som Finland og Sverige, må nye bygninger oppfylle strenge kriterier når det gjelder energieffektivitet.

Men alle hus i Europa er ikke nye. EU-kommisjonen anslår at 85 % av bygningene i EU ble bygget for mer enn 20 år siden, da energieffektivitetskravene ikke var like strenge som i dag. Det betyr at det finnes millioner av hus der energien forsvinner ut gjennom vegger og tak.

Heldigvis har vi en løsning på det: renovering av gamle bygninger og etterisolering for å tilfredsstille dagens krav med slitesterkt isoleringsmateriale av høy kvalitet.

I oktober 2020 presenterte EU-kommisjonen en renoveringsbølge-strategi for å forbedre bygningenes energiytelse. Den omfattende strategien skal doble renoveringstakten og blant annet sikre at renoveringer fører til bedre energieffektivitet.

Både investeringer og insentiver kreves. Eurima sier i sin utredning at om renoveringen av gamle bygninger i Europa skulle fortsette i dagens takt på én prosent, så ville det ha tatt hundre år før den eksisterende bygningsmassen oppnår karbonnøytralitet.

Owens Corning Paroc vil holde sitt eget miljøavtrykk på et minimum

Beatrice Hallén, Hållbarhetsledare Owens Corning ParocHva så med det andre tallet i forholdet, tallet ett, som angir mengden karbondioksid som for øyeblikket genereres under produksjonen av mineralull? Er det virkelig noe som det er verdt å tenke på når fordelene så til de grader veier opp for ulempene? Hver PAROC isolasjonsplate er en del av løsningen i kampen mot klimaendringene.

– Selvfølgelig er det det, sier Beatrice Hallén, bærekraftsjef hos Owens Corning Insulation Europe og Paroc.

– Om vi bare klarer å halvere ett-tallet, vil forholdet mellom mineraullproduksjonen og utslippsbesparelsene som kan oppnås, i stedet bli 1:400. Vi jobber målrettet for at produksjonsprosessen skal slippe ut minst mulig karbondioksid. Vi tror at hver handling gjør en forskjell i kampen mot klimaendringene.

Et godt eksempel på en slik handling er PAROC Natura, et karbonnøytralt steinisolasjonsprodukt som forventes å komme på markedet i 2021.

Den produseres gjennom en smelteprosess med lave karbondioksidutslipp, grønn elektrisitet, gjenvunnede avfallsmaterialer og ny teknologi. Ved så å kompensere for resterende CO2-utslippsekvivalenter har Owens Corning Paroc skapt et helt karbonnøytralt isoleringsprodukt.

Steinullen er helt unik

Steinull fremstilles i en energieffektiv prosess som, alt etter hvilket brensel og teknologi som brukes, fører til C02-utslipp under fremstillingen. Når det gjelder en bygnings totale karbonavtrykk, er effekten av ulike isolasjonsmaterialer svært begrenset, men Owens Corning Paroc vil redusere tallene ytterligere til tross for dette.

Hva skal så til for å halvere utslippene som mineralullproduksjonen genererer og, til syvende og sist, eliminere utslippene helt?

Det kreves først og fremst at man investerer i ny teknologi og den sirkulære økonomien, ifølge Mats Björs, adm. dir. hos Swedisol (bransjeforeningen for ledende mineralullprodusenter i Sverige).

– Sammenlignet med konkurrerende materialer har mineralull den fordelen at den kan gjenvinnes og brukes på så mange ulike måter. Andre isolasjonsmaterialer, som trefiberisolasjon og plastisolasjon, kan bare gjenvinnes ved at man brenner dem og henter ut energien. Fremveksten av en sirkulær økonomi er fantastisk for mineralullisolasjon.

Björs tanker er i tråd med den berømte uttalelsen til den franske presidenten Emmanuel Macron om at når man gjør et valg, så må man noen ganger kunne ha to ting i hodet samtidig – eller noen tall.

– Mineralull er et utmerket isolasjonsmateriale som gjør at bygninger ikke bare blir ekstremt energieffektive, men også brannsikre. Dette er noe som er unikt for mineralull. Fordi mineralull også gir minimale utslipp under produksjonen, er det praktisk talt uslåelig.


Pekka Vuorinen, sjef for Miljø og energi hos CFC ( Confederation of Finnish Construction Industries), ble også intervjuet for denne artikkelen.

 

* Eurima (2013), Mineral Wool – Putting Natural Resources to Work for the Benefit of our Planet
** Material Economics (2018), The Circular Economy: A powerful force for climate mitigation