Varmeisolerte kanaler

Ventilasjonsisolering

effektivt VVS-skall

Ventilasjonssystemer må varmeisoleres for å kunne begrense og regulere varmetapet. Gjennom en effektiv isolering av alle VVS-installasjoner skapes ett effektivt VVS-skall. Noe som er svært viktig for å kunne energieffektivisere og redusere utslipp av drivhusgasser.

 

Minimer energitap med isolering av ventilasjonssystemet

Å redusere varmetapet i luftkanaler er både økonomisk og miljømessig fordelaktig da det reduserer både energiforbruket og driftskostnadene.

Varmeisolerte varmluftskanaler begrenser varmestrømmen ut fra kanalen.

Isolering av kaldluftskanaler begrenser varmestrømmen inn i kanalen. Når varm eller kald luft transporteres i ventilasjonskanaler, må lufttemperaturen reguleres og varmetapet begrenses til ønsket verdi. 

VenitlasjonsisoleringRiktig isolerte kanaler sikrer at hele ventilasjonssystemet fungerer som det skal og reduserer også behovet for vedlikehold.
Det er viktig at begge kriteriene holdes på ønsket nivå for å redusere energitapet.

 

Riktig produkt på riktig sted 

PAROCs nettmatter og lamellmatter brukes til varmeisolering av både sirkulære og rektangulære kanaler, mens PAROCs plater kun brukes på rektangulære kanaler. Ved innvendig isolering brukes PAROC InVent.

Kondens

For kanaler der middeltemperaturen er lavere enn den omsluttende lufttemperaturen, kan det danne seg kondens på kanalens utside. Dette kan man unngå ved å isolere kanalen slik at overflatetemperaturen blir høyere enn duggpunktet til den omsluttende luften. For å oppnå en kondensbegrensende virkning, må isoleringen alltid ha en fungerende dampbrems. Isoleringen monteres vanligvis utvendig på ventilasjonskanalene, men kan også monteres innvendig på rektangulære kanaler.

rørledninger rørisolering Ved isoleringsløsninger som skal begrense fuktstrømmen inn mot ventilasjonskanalene må ytterlaget fungere som dampbrems. En egnet løsning i slike tilfeller er isolering med yttersjikt i aluminium, også kalt AluCoat. Den monteres med spiralvikling, stift og skive eller bånd, og alle fuger teipes godt.


Utvendig kondensisolering av både sirkulære og rektangulære kanaler kan utføres med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat. På rektangulære kanaler kan man også bruke PAROC Hvac Slab AluCoat. Man kan også bruke nettmatter og andre plater, men disse må da ha en egen dampbrems på utsiden for å kunne oppnå ønsket virkning.

For en grunnleggende analyse av kondensisoleringen av ventilasjonskanaler kan man bruke følgende tommelfingerregel. Hvis vi antar at den relative luftfuktigheten er ca. 50 % og at temperaturforskjellen mellom den varme og kalde siden er 15 °C, er det som regel tilstrekkelig med 20 mm isolering. Ved en relativ luftfuktighet på 70 % kan isoleringstykkelsen økes til 40 mm avhengig av størrelsen på kanalen. I andre tilfeller bør man utføre en egen beregning.

I tabellen nedenfor kan du se når det kreves kondensisolering.

Kanal  Luft i kanalen  Kanalens plassering  Hvorfor isolere?  Hvilken løsning? 

Kanal for tilførsel av uteluft, luftkondisjonering m.m.

Kald luft I varme rom (høyere temperatur enn i kanalen) Kondensering på utvendig overflate Varmeisolering + dampsperre, teip
Oppvarmet luft, fraluft m.m. Varm luft I et kaldt rom Kondensering på innvendig overflate Varmeisolering
I et varmt rom Varmeisolering for redusert energitap Varmeisolering

Du kan enkelt regne ut riktig tykkelse på isoleringen ved hjelp av Parocs beregningsprogram PAROC Calculus. Hvis du må isolere av varmeårsaker og som brannsikring, skal brannisoleringen alltid plasseres nærmest kanalen og varmeisoleringen og dampsperren over brannisoleringen.

Hvis du ønsker mer informasjon om brannsikring av kanaler, kan du kontakte Paroc.

Les mer om brannisolerte ventilasjonskanaler her >
Les mer om lydisolering av ventilasjonskanaler her >
Les mer om ventilasjonsutstyr her >