Isolering av VVS-utstyr

VVS-systemer, spesielt oppvarmings- og fyrromsutstyr, har store flater og genererer høye temperaturer. Ved å varmeisolere disse holder man varmen i systemet og hindrer varmelekkasje. På denne måten kan du effektivt spare energi og redusere energikostnadene.

Avhengig av utstyrets størrelse, form og temperatur gir Parocs produkter en optimal isoleringsløsning for:

  • Varmevekslere 
  • Kjeler
  • Varmtvannsberedere
  • Ventilasjonsutstyr

Produkter med et utvendig sjikt av aluminiumsfolie passer som isolering av VVS-utstyr, først og fremst ved kondensisolering.

VVS-utstyr isolert med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat  Til høyre i bildet ser du VVS-utstyr som er isolert med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat, og til venstre er det brukt PAROC InVent 45 G5/N1, beregnet for innvendig isolering.