Hva er en EPD?

MILJØ DOKUMENTASJON 2021-02-05

 

En EPD (Environmental Product Declaration) er et uavhengig verifisert og registrert dokument som gir transparent og sammenlignbar informasjon om miljøvirkningen til et produkt på en troverdig måte.

Der EPD er den endelige rapporten, er grunnlaget for en EPD en livssyklusvurdering (LCA). Med denne LCA-en kan du evaluere produktets miljøytelse gjennom hele livssyklusen. Den tar vanligvis hele verdikjeden i betraktning, fra materialutvinning til ferdig produkt, bruksstadiet og slutten på levetiden.

En EPD er en såkalt type III-miljødeklarasjon som er i samsvar med ISO 14025-standarden. En type III-miljødeklarasjon opprettes og registreres innenfor rammeverket til et program, f.eks. International EPD® System. EPD-er som registreres i International EPD System, er offentlig tilgjengelige og gratis å laste ned via EPD-biblioteket på www.environdec.com

 

EPD Kort sagt

  • EPD-er er basert på internasjonale standarder
  • EPD-er tar i betraktning hele livssyklusvurderingen til varer og tjenester
  • EPD-er kan brukes for alle typer varer og tjenester
  • EPD-er inneholder verifisert miljøinformasjon
  • EPD-er er basert på et transparent og åpent rammeverk
  • EPD-er gir sammenlignbar informasjon innenfor samme produktgruppe

Kilde: Environdec.com

Sentrale EPD-verdier for PAROC Natura Lana

GWP-verdien for PAROC Natura Lana er 0,59 kg CO₂-ekv/m2 produkt i produksjon (A1-A3).

GWP-verdien for PAROC Natura Lana er 0,72 kg CO2-ekv/m2 produkt for hele livssyklusen (A1-D)