FAQ VVS

Teknisk isolasjon er betegnelsen på isolering av rør og ventilasjonskanaler og brukes i dag både i industri og i bygg.

Med bedre teknisk isolasjon kan vi redusere klimabelastningen og samtidig få lavere kostnader for energibruken vår. I tillegg beskytter teknisk isolasjon mot slitasje på installasjonene og gir bedre ytelse og energibesparelser i industrielle prosesser.
Teknisk isolasjon brukes av flere grunner, inkludert for å:
• Reduser varme- og kuldetap
• Forebygge legionella
• Forhindre kondens
• Begrense brannspredningen
• Dempe lyd
• Beskytte miljøet og mennesker mot brann og frostskader
• Spare penger
• Redusere miljøpåvirkning
Hvordan teknisk isolasjon dimensjoneres avhenger av hva man ønsker å oppnå med isolasjonen. Isolasjonstykkelsen kan dimensjoneres etter:

• hvilke energitap som kan aksepteres
• hva som kreves for å motvirke legionellavekst
• hva som kreves for å oppfylle et brannkrav
• hva som trengs for å unngå kondens
• hva som skal til for å dempe lyd
• hva som trengs for å beskytte miljøet ved å oppnå en viss overflatetemperatur på installasjonen
• hvordan forlenge frysetiden for rør utendørs

Vårt beregningsprogram Paroc Calculus kan hjelpe. Mange råd og tips om hvordan du kan tenke dimensjonering finner du også i Miniguide Energiklok VVS-rørisolering
Kondens oppstår når varm og fuktig inneluft treffer en kaldere overflate (f.eks. en vindusrute) og fuktigheten utfelles som små vanndråper. Hvis kondensen ikke tørker, kan det føre til råte og sopp.
Dersom en ventilasjonskanal med kald luft går gjennom et rom med høyere temperatur, er det fare for at det dannes kondens på utsiden av ventilasjonskanalen. For å forhindre dette isoleres ventilasjonskanalen slik at overflatetemperaturen overstiger duggpunktet av luften For at kondensisolasjonen skal fungere, må isolasjonen utstyres med dampsperre.

Paroc Hvac Lamellmatte Alucoat tilbyr løsninger for utvendig kondensisolering av både sirkulære og rektangulære ventilasjonskanaler.

Paroc Hvac Section Alucoat T og Paroc Hvac Combi Alucoat T tilbyr løsninger for utvendig kondensisolering av rør.
Et materiells reaksjon på brann er definert etter det europeiske klassifiseringssystemet i Euroklasse A1 til F. Klassifiseringen er basert på egenskapene til materialet under brann og inkluderer effektutvikling, røykproduksjon og brennende dråper.

Ut fra klassifiseringen kan et materiells bidrag til brann- og røykspredning bestemmes, herunder om materialet har en tendens til å bidra til overtenning.

Ikke-brennbare materialer og produkter (A1 og A2) kan ikke forårsake overtenning. For eksempel: PAROC steinullprodukter uten overflatelag er klassifisert i Euroklasse A1 og selv produkter med overflatelag av aluminiumsfolie eller glassfiberstoff er klassifisert i Euroklasse A1 alternativt A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1), som betyr at de ikke bidrar til brann.

Ja, Parocs produkter er CE-merket.
Parocs produkter for teknisk isolering er CE-merket i samsvar med produktstandarden NS-EN 14303. 
CE-merkingen dokumenterer produktets kvaliteter i form av deklarerte egenskaper.

Betegnelseskode for CE-merking (eksempel)
MW EN 14303-T2-ST(+)660-CS(10)20-WS1-MV2-CL10-pH9,5

Betegnelseskoden angir produktets deklarerte egenskaper. Brannklasse, for eksempel A1, angis separat.
Produktets varmekonduktivitet er ikke oppgitt i betegnelseskoden men vises i ytelseserklæringen for det respektive produktet. Søk produkt via Produktoversikten.

BETEGNELSEKODER
MÅL OG TOLERANSER T
Tykkelsestoleranser angis i klassene T1 til T9.

HØYESTE BRUKSTEMPERATUR ST
Angir den høyeste deklarerte brukstemperaturen
Eksempel: ST(+) 660.

TRYKKFASTHET CS
Angir trykkfastheten i kPa ved 10 % deformasjon av tykkelsen.
Eksempel: CS(10)20 er 20 kPa trykkfasthet ved 10 % deformasjon.

VANNOPPTAKSEVNE WS
Vannopptaksevnen deklareres hvis den ikke overstiger 1,0 kg/m2.
WS1

DAMPTGJENNOMTRENGNINGSMOTSAND, MV
Motstand damptetthet i meter, tilsvarer luftsøyle MV1 tilsvarer 100 m ekvivalent luftsøyle MV2 tilsvarer 200 m ekvivalent luftsøyle.

VANNLØSELIGE IONER OG PH-VERDI
Når spormengder av vannløselige ioner, for eksempel klor og pH-verdien deklareres.
Eksempel: CL10 eller pH9,5.

Du kan velge mellom ulike isolasjonstykkelser etter tabellene under, som viser hvilke isolasjonstykkelser som er godkjent for de ulike brannklassene avhengig av for eksempel rørmaterialet. For eksempel gjelder tykkelsene for EI 120 også for EI 15/ EI 30/EI60 og EI 90.

isolasjonstykkelse rørgjennomføring brannkrav

Du finner mer detaljerte tabeller og monteringsanvisninger for brannisolering av rørgjennomføringer i sertifikat SC0683-15.
Les mer i Projekteringsstøtte til brannbeskyttelse av VVS-installasjoner.
Åpningen mellom konstruksjonen og ventilasjonskanalen må ikke overstige 30 mm.
Monteringsanvisning for brannisolering av ventilasjonskanaler finnes i vores Monteringsanvisninger.
Les mer i Projekteringsstøtte til brannbeskyttelse av VVS-installasjoner.
Hulrommet mellom rørskålen og den tilstøtende konstruksjonen fylles med komprimert PAROC Steinull. Steinullen dekkes deretter med en ubrennbar tetning, for eksempel gipsmørtel eller sement.
Her finnes Monteringsanvisning for brannisolering av rørgjennomføringer.
Les mer i Projekteringsstøtte til brannbeskyttelse av VVS-installasjoner.
Spalten mellom kanalen og veggen skal fylles med PAROC steinull og forsegles på begge sider med PAROC DuctProtect FireSeal, minst 5 mm tykk.
Monteringsanvisning for brannisolering av ventilasjonskanaler finnes i vores Monteringsanvisninger.
Les mer i Projekteringsstøtte til brannbeskyttelse av VVS-installasjoner.

I tabellen nedenfor finner du vekter per løpemeter for PAROC Hvac Section AluCoat T og PAROC Hvac Combi AluCoat T, branngodkjente rørskåler for rørgjennomføringer. Vektene er omtrentlige.

Les mer i Miniguide Energiklok VVS-rørisolering.

PAROC mineralull har ingen kapillærer og verken absorberer eller lagrer vann.
PAROC Steinull er fukt- og vannavstøtende og normalt er fuktighetsinnholdet i isolasjonen under 0,5 % av vekten. Skulle det komme små mengder vann inn i materialet når det monteres, skjer hurtig tørking takket være steinullens åpne struktur, hvoretter isolasjonsevnen gjenvinnes.

PAROC Stenull oppfyller kravene i henhold til EN 1609 og EN 13472, som betyr at vannabsorpsjonskapasiteten er ≤1 kg/m2.

Dampoverføringsmotstanden til steinull er svært lav sammenlignet med andre byggematerialer. Dette er en fordel ved tørking av materialet, men stiller samtidig store krav til tettheten til overflatesjiktet damphemmere som må påføres for utvendig kondensisolasjon.

Ved isolering av kalde installasjoner dimensjoneres isolasjonen slik at temperaturen på overflatelaget er over omgivelsesluftens duggpunkt. Overflatelag med høy dampgjennomgangsmotstand velges slik at fuktstrømmen mot den kalde installasjonen begrenses. Alle skjøter tettes med produkter anbefalt for dette formålet. For mer informasjon, gå til Arbeids- og monteringsanvisning.

En velfungerende dampbrems på kalde rørledninger øker funksjonen til prosessen og minimerer risikoen for korrosjon.
PAROC-produkter med overflatesjikt av forsterket aluminiumsfolie har en dampgjennomtrengningsmotstand MV2, som tilsvarer beste klasse i henhold til SS-EN 12086 for flate produkter og SS-EN 13469 for rørskåler. Produktene egner seg perfekt til bruksområder som kalde rør, ventilasjonskanaler eller andre bruksområder hvor motstand mot vanndamp er et krav. Ved denne typen bruk skal alle skjøter tapes med PAROC Tejp AluCoat.
PAROC FireSeal er Parocs nye silikatbasert branntetningsmasse.  Branntetningsmassen er en viktig komponent i den totale brannsikringen av en bygning, da den hindrer giftig branngass i å spre seg til tilstøtende rom. Paroc Fireseal er en del av PAROC DuctProtect System - et komplett system for brannsikring av ventilasjonskanaler.

PAROC FireSeal er  testet og godkjent i henhold til EN 1366-1.
Den er perfekt for tetting av skjøter mellom skillevegg og brannklasset kanal. Kan også brukes for tetting, reperasjon og fylling av sprekker. luker og manglende materiell i ventilasjons og røykutsugskanaler. Tetningsmassen har utmerket vedheft til metall, murstein og betong.

PAROC FireSeal er  testet og gpdkjent i henhold til EN1366-1. PAROC FireSeal er en silikatbasert branntetningsmasse. Silikatbaserte branntetningsmasser brukes ofte ved tetting av for eksempel skorsteiner og røykgasskanaler og utvider seg ikke ved varmepåvirkning.

PAROC FireSeal er Parocs nye silikatbasert branntetningsmasse.  Branntetningsmassen er en viktig komponent i den totale brannsikringen av en bygning, da den hindrer giftig branngass i å spre seg til tilstøtende rom.