PAROC FireSeal

Paroc Duct Protect Fireseal
PAROC FireSeal er en silikatbasert branntetningsmasse testet spesielt ved branntetning av brannklassede ventiasjonskanaler i henhold til EN1366-1.
Den er perfekt for tetting av skjøter mellom skillevegg og brannklasset kanal. Kan også brukes for tetting, reperasjon og fylling av sprekker. luker og manglende materiell i ventilasjons og røykutsugskanaler. Tetningsmassen har utmerket vedheft til metall, murstein og betong.

Produktblad

 
Oppdatert 13 apr 2023
Bruksforhold
Installationstemperatur: +5°C till +35°C

Emballasje

Forpakning
15st/eske

Andre egenskaper

Andre egenskaper
EgenskapVerdi
Temperaturområde,Bearbeidingstid-40 °C to +1200 °C (herdet produkt)
Dekning5 minutter
.18 lm for en 4 x 4 mm skjøt

Farger

Svart

Montering

Forberedelse av overflaten: Overfaltene må være tørre,rene og fri for olje og fett. Overflate av metall sakl være fri for farge,rust eller andre belegg. Overflater med høy sugeevne fuktes lett før påføring av produktet. Påfør produktet med hjelp av en fugesprøyte, sørg for god kontakt med underlaget. Jevn ut massen med en skrape eller en fuktig klut/svamp. Unngå å bruke produktet utendørs eller ved installasjoner som er i kontinuerlig kontakt med vann.

Herdet masse fjernes mekanisk. Ved kontakt på hud fjærnes uherdet masse med en klut deretter vask med såpe og vann. Hold utenom rekkevidde for barn. Skyll ikke ned i avløpet.

Mer informasjon

Vi anbefaler brukeren å teste produktets egnethet til deres installasjon. All informasjon og anbefalinger er basert på egne tester og praktisk erfaring fo å gi kunder veiledning innenfor produktvalg.

Bruksforhold
Installationstemperatur: +5°C till +35°C

Emballasje

Forpakning
15st/eske

Andre egenskaper

Andre egenskaper
EgenskapVerdi
Temperaturområde,Bearbeidingstid-40 °C to +1200 °C (herdet produkt)
Dekning5 minutter
.18 lm for en 4 x 4 mm skjøt

Farger

Svart

Montering

Forberedelse av overflaten: Overfaltene må være tørre,rene og fri for olje og fett. Overflate av metall sakl være fri for farge,rust eller andre belegg. Overflater med høy sugeevne fuktes lett før påføring av produktet. Påfør produktet med hjelp av en fugesprøyte, sørg for god kontakt med underlaget. Jevn ut massen med en skrape eller en fuktig klut/svamp. Unngå å bruke produktet utendørs eller ved installasjoner som er i kontinuerlig kontakt med vann.

Herdet masse fjernes mekanisk. Ved kontakt på hud fjærnes uherdet masse med en klut deretter vask med såpe og vann. Hold utenom rekkevidde for barn. Skyll ikke ned i avløpet.

Mer informasjon

Vi anbefaler brukeren å teste produktets egnethet til deres installasjon. All informasjon og anbefalinger er basert på egne tester og praktisk erfaring fo å gi kunder veiledning innenfor produktvalg.

Bruksforhold
Installationstemperatur: +5°C till +35°C

Emballasje

Forpakning
15st/eske

Andre egenskaper

Andre egenskaper
EgenskapVerdi
Temperaturområde,Bearbeidingstid-40 °C to +1200 °C (herdet produkt)
Dekning5 minutter
.18 lm for en 4 x 4 mm skjøt

Farger

Svart

Montering

Forberedelse av overflaten: Overfaltene må være tørre,rene og fri for olje og fett. Overflate av metall sakl være fri for farge,rust eller andre belegg. Overflater med høy sugeevne fuktes lett før påføring av produktet. Påfør produktet med hjelp av en fugesprøyte, sørg for god kontakt med underlaget. Jevn ut massen med en skrape eller en fuktig klut/svamp. Unngå å bruke produktet utendørs eller ved installasjoner som er i kontinuerlig kontakt med vann.

Herdet masse fjernes mekanisk. Ved kontakt på hud fjærnes uherdet masse med en klut deretter vask med såpe og vann. Hold utenom rekkevidde for barn. Skyll ikke ned i avløpet.

Mer informasjon

Vi anbefaler brukeren å teste produktets egnethet til deres installasjon. All informasjon og anbefalinger er basert på egne tester og praktisk erfaring fo å gi kunder veiledning innenfor produktvalg.