MONTERINGSANVISNING - Utvendig varme-, brann- och kondensisolering med Paroc rørskåler

Produkt Paroc Hvac Section AluCoat T rørskålProdukt Paroc Hvac Comb AluCoat T rørskålPAROC Hvac Section AluCoat T og PAROC Hvac Combi AluCoat T er ubrennbare rørskåler for brann- og kondens-isolering av rørledninger og ventilasjonskanaler i bygninger og skip. De har et yttersjikt av armert aluminiumsfolie med overlapp i langsgående skjøt, noe som hindrer kondensering og gir en rask installasjon.

For å forenkle installasjonen, unngå eventuelle problemer og garantere problemfritt arbeid, har vi utarbeidet disse monteringsanvisningene.

2022-08-30

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Skyddsutrustning 

Glasögon

Bruk verneutstyr for å unngå hudirritasjoner. Hold arbeidsklærne separat fra andre klær.

Bruk vernebriller hvis øynene dine er følsomme for støv. Dette er spesielt viktig når du arbeider med isolasjon over deg. Hvis du bruker kontaktlinser, bør du alltid bruke tettsittende vernebriller.

Bruk maske med støvfilter klasse P2 hvis det er betydelige mengder støv (for eksempel ved montering av løsullisolasjon). 

Ventilation

 
God ventilasjon på arbeidsplassen er en god måte å holde støvnivået nede på. 

Avfallshantering

 
Det må rengjøres slik at man unngår støvspredning. Anordninger for å samle opp mineralullrester må være lett tilgjengelige. Prøv alltid å samle opp restene umiddelbart. Det gjør det enklere å rengjøre, og man unngår unødige operasjoner. 
Rengöring  Rom der mineralull håndteres, må rengjøres ofte, gjerne hver dag. Først og fremst skal det brukes støvsuger. Det er meget uegnet med soping og blåsing med trykkluft, siden det fører til at støvet virvles opp og spres.

Dusch

 
For å slippe ubehag etter at arbeidsdagen er over, bør man vaske hele kroppen og skifte klær. Det er ulike meninger om hvordan man best kan fjerne fibre fra huden. Noen mener at såpe og vann er det beste, andre sverger til en kald dusj.
   

 

Generelle anbefalinger for installasjon

Å arbeide med teknisk isolering er et håndverk som krever høy detaljkunnskap og presisjon. Det er også viktig å ha kunnskap om f.eks. Boverkets Byggregler, AMA VVS, kjøle- og SSG-standarder og isoleringens betydning i ulike systemer samt hvordan du bruker og håndterer de ulike produktene for alle bruksområder innen VVS og industri. Installasjoner av teknisk isolering skal alltid utføres iht. de dokumenterte monteringsanvisningene.

Håndtering og oppbevaring

Isolasjonen skal håndteres varsomt slik at den ikke mister egenskapene. Oppbevaringen på arbeidsplassen frem til monteringstidspunktet må derfor planlegges nøye. Hvis produktene lagres utendørs, må de beskyttes mot regn og ikke ligge direkte på bakken. Ved behov skal produktene dekkes med en vanntett presenning eller plast. Monter aldri våt isolasjon. Hvis isolasjonen har blitt våt, skal emballasjen åpnes slik at den kan tørke. Deretter kan den brukes på vanlig måte. PAROC Steinull tørker raskt. Produktpakken må alltid håndteres slik at det ikke oppstår skader på kantene eller hjørnene, spesielt ved omlasting.

Formatering

Ved formatering av isolasjonen skal det brukes egnet verktøy. Isolasjonen skal formateres slik at det ikke oppstår gliper og spalter under installasjonen. For at monteringen skal kunne bli fullgod, må det være plass nok, ikke bare til isolasjonen, men også for verktøy og annet som kreves til monteringen.

Riktig produkt ved riktig temperatur

Til tross for at steinull har en termostabilitet som overstiger 1000 °C, er det veldig viktig å ta hensyn til at produktene har ulike brukstemperaturer avhengig av blant annet densitet. Derfor er det veldig viktig å velge riktig produkt til riktig bruksområde.
Den høyeste oppgitte og/eller anbefalte brukstemperaturen finner du på den aktuelle produktsiden. Ved bruk av produkter ved høyere temperaturer enn 200 °C, vil bindemiddelet brennes ut i de partiene der temperaturen overstiger 200 °C. Under utbrenningen kan det oppstå en viss røyk og lukt. Det kreves god ventilasjon for å lede bort denne røyken. For å få så skånsom bindemiddelsutbrenning som mulig, bør den første oppvarmingen av objektet gjøres langsomt, ca. 50 °C per time.

Ved isolering av objekter med høyere temperatur enn 200 °C, må man ta hensyn til følgende punkter:
– Isolasjonen skal ikke belastes. 
– Isolasjonen monteres slik at den presses godt mot isoleringsobjektet ved hjelp av fester og/eller ytterkledning.
– Det brukes avstandsstykker eller andre hjelpemidler til å avlaste isolasjonen. 
– Ved høyere temperaturer skal det brukes produkter med høy densitet. Dette for å sikre god varmeisolering og formstabilitet.
 

Dimensjonen på rørskallet bestemmes av eksisterende rørdimensjon og nødvendig isolasjonstykkelse. Ved montering skal langsgående og tverrgående skjøter presses sammen slik at alle glipper forsvinner.

HUSKE

  • PAROC Hvac Combi/Section AluCoat T oppfyller brannklasse A2L-s1,d0.
  • Maks. Temperaturen på det ytre laget er 80°C.
  • For å oppnå en optimal installasjon må det være tilstrekkelig plass, ikke bare til isolasjonen, men også til verktøy og annet som kreves for monteringen. Se den svenske veiledningen AMA VVS & KYL 16 - "Plassbehov for rørisolering" eller side 49 "Plassbehov for rørisolering".
  • For å få plass til eventuelle skjøter bør en bit av den indre kjernen kuttes ut, slik at det ikke blir strekk i rørskålen.

Vi anbefaler at installasjonen sikres på følgende måte:

  • Rørskåler med innvendig diameter på 89 mm og over skal alltid sikres med galvanisert ståltråd eller minst tre bånd pr. rørskål. Rørbrett med innvendig diameter på 76 mm og under skal også sikres med galvanisert ståltråd eller tape dersom det er fare for strekk i rørbrettene etter montering.
  • Rørskåler som ikke er festet med ståltråd eller tape skal festes med tape i endene og i midten av rørskålen.
  • En forutsetning for tilfredsstillende montering av PAROC Hvac Section AluCoat T er at overflater som skal tapes må være rene og tørre. Under vanskelige forhold anbefales det at disse overflatene rengjøres med f.eks. rødsprit. Når monteringen er utført, bør temperaturen i rommet og på materialet være minst +10 °C.

SPIRALVIKLING

PAROC Hvac Combi /Section AluCoat T monteres f.eks. ved hjelp av spiralvikling eller stropping. Spiralviklingen skal utføres med forsinket ståltråd som bindes minst en gang per enhet.

 

 

 

 

 

 

BÅNDFIKSERING

På større rørskåler er båndfeste å foretrekke. Det skal brukes minst tre bånd pr enhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

BEND

Ved isolering av bend kuttes rørskålene i kileformede stykker, som deretter festes på samme måte som den øvrige isolasjonen.

 

 

 

 

 

 

 

PAROC HVAC BEND ALUCOAT T

Prefabrikkerte bend som festes på samme måte som resten av isolasjonen og deretter skyves over rørbenden.

 

 

 

 

 

 

KALDE RØR

LANGSGÅENDE SKJØT

Når rørskålene er plassert rundt røret, trekkes beskyttelsespapiret av tapen. Brett ned overlappen mot rørskålen og trykk så hardt at tapen fester seg til folieoverflaten. Pass på at det ikke er mellomrom ved rørskålskjøtene, men unngå å strekke overlappen unødvendig hardt. For å få tilstrekkelig hefte i tapeskjøten må det benyttes sparkel eller lignende.

 

 

 

 

 

 

AVSTIKK

Alle skjøter, f.eks. mellom to rørskåler, muffer, pendler eller lignende, skal tapes med PAROC Tape AluCoat Plain eller PAROC Tape AluCoat Armert. Der det er mulig bør det brukes 75 mm bred tape. Avslutt med en såkalt "brettsikring".

 

 

 

 

 

 

 

BEND

Bend produseres på vanlig måte med segmenter kuttet fra PAROC Hvac Combi/Section AluCoat T. Bend tettes deretter med PAROC Tape AluCoat Slett eller PAROC Tape AluCoat Armert.

 

 

 

 

 

 

 

PAROC HVAC BEND ALUCOAT T

Bendene, som er utstyrt med overlapp og tape, monteres på samme måte som rørskålen og skyves deretter over bøyen.

 

 

 

 

 

 

 

AVSLUTTNING

Til slutt vikles aluminiumstapen rundt rørskålene og deretter ned mot røret. Synlige avslutninger kan da utstyres med gavlmansjett som låses med forsinket ståltråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRETTSIKRING MED TAPE

Brettsikring utføres i henhold til figurene.

 

 

 

Du kan skrive ut siden via utskriftsfunksjonen i nettleseren.