FAQ Byggisolering

Du kan bruke og håndtere PAROCs steinullsprodukter på en sikker måte uten helserisiko. For å garantere produktsikkerheten produserer Paroc Group kun svært biologisk nedbrytbare steinullsfibre som ikke kan klassifiseres som kreftfremkallende for mennesker. 

EUCEBs (European Certification Board for Mineral Wool Products) varemerke på produktene bekrefter at PAROCs steinullsfibre tilfredsstiller kravene i EU-direktivet. 

Paroc er også tildelt RAL-kvalitetsmerkingen som sertifiserer at steinullsproduktene ikke inneholder stoffer som er kreftfremkallende, mutagene eller reproduksjonsskadelige, i tråd med det tyske tekniske regelverket for farlige stoffer, TRGS 905.

 
Steinullens dampgjennomslipp er høy sammenlignet med andre bygningsmaterialer, noe som fører til at det ikke kan oppstå kondens i et lag av Paroc steinull til tross for et eventuelt temperaturfall over isolasjonen og selv om det såkalte duggpunktet havner i isolasjonen. Alle produkter av Paroc steinull behandles under produksjonen på en måte som gjør dem vannavvisende. Evnen til å avvise vann gjør at vann som renner langs overflaten på f.eks. en plate av Paroc, ikke væter fibrene eller trenger inn i ullen.

Vannet kan ikke presses inn i platen hvis det ikke utsettes for trykk. I slike situasjoner vil fibermaterialet likevel ikke absorbere vannet. Det vil i stedet bli liggende fritt mellom fibrene. Derfor går tørkingen raskt, ikke minst på grunn av den høye dampgjennomgangen.

Produkter av Paroc steinull kan ikke suge vann kapillært. De kan heller ikke absorbere fuktighet fra luften, annet enn i ubetydelige mengder ved ekstrem fuktighet.
 
Vekten på produktene kan variere noe avhengig av bruksområde og egenskaper. I mange tilfeller er det lambdaverdien som bestemmer dette, noe som betyr at vi kanskje må øke eller redusere volumvekten på produktene for å oppnå ønsket kvalitet, noe vi kaller nominell densitet. Du kan se vekter og øvrig produktinformasjon i produktkatalogen, som du finner HER.
Fordi klimaplaten monteres heldekkende, er det viktig å montere en gjennomgående stender øverst ved toppsvillen samt rundt vinduer og dører for å bære lasten av det nye panelet. Avstandsstykkene i plast har som eneste funksjon å holde riktig avstand til spikerslaget og hindre at isolasjonen presses sammen. De må ikke ta opp noen last fra panelet.

Rommet bak fasadekledningen skal være ventilert slik at fuktighet kan transporteres bort.

I bygninger med flere enn 2 etasjer eller som står vindutsatt til, anbefales det en vindsperre på innsiden av klimaplaten. 

Les mer om montering av WAS 35tt HER
 

Jeg holder på å etterisolere en vegg med Klimaplate WAS 35tt. Hvor lenge kan den stå ubeskyttet før man må dekke den med panel?

Paroc WAS 35tt kan stå i 2–3 uker uten ekstra værbeskyttelse ved normal nedbør.

Hvis man ser at været endrer seg drastisk, bør man dekke til isolasjonen.

 

Hvilken isolasjonstykkelse tilsvarer Klimaplate WAS 35tt hvis man sammenligner med tradisjonell etterisolering med krysslagt reisverk?

Hvis man sammenligner heldekkende isolering med tradisjonell krysslagt etterisolering, innebærer den lavere lambdaverdien i produktet bare en liten forbedring, men hvis man tar i betraktning kuldebroene i form av de krysslagte stenderne, vil en 45 mm Klimaplate WAS 35tt tilsvare ca. 65 mm tradisjonell etterisolering.

Paroc har ingen typegodkjent løsning som beskriver utførelsen av brannseksjonering ved mellomvegger/TRP-stålplater. 

Bruk av steinull i hulrom er en bransjestandard som kommer fra Stålbyggnadsinstitutets (SBI) publikasjon 125, Prosjektering av industri- og hallbygninger.

Fordi metallplater har høy varmekonduktivitet kan varmen spre seg gjennom platene, men brannstavene kan likevel hindre eller forsinke brannspredning i opptil 60 minutter.
 
Tiden som bygningsdelen beholder tettheten ved en standardbrann

I står for Isolering og tiden det tar for bygningsdelens kalde side å oppnå en viss temperatur, normalt 140 °C middeltemperaturøkning ved en standardbrann.

Den enkleste måten å oppnå EI60 på en innervegg, er med trelekter 45x95 mm samt 95 mm PAROC eXtra, vegg/bjelkelagsplate mellom stenderne samt 13 mm gips på begge sider av veggen

Du kan lese mer om våre innervegger HER
 

Jeg har et krav på REI 30 i garasjetaket, hva er den enkleste løsningen?

Den enkleste måten å oppnå REI30 på, er med 120 mm PAROC eXtra, vegg/bjelkelagsplate montert i 45x120 mm trestendere c 1200 mm, under monteres plastfolie, 28x70 glespanel samt 13 mm gipsplate.

Hvis man i stedet vil bruke PAROC Løsull i taket, kreves en tykkelse på 400 mm.

Jeg skal montere brannplaten FPS 17 på en stålbjelke, kan den festes med skrue og skive?

FPS 17 brukes til å brannisolere bærende stålkonstruksjoner. Produktet har en europeisk typegodkjenning som vi anbefaler at man følger. Paroc kan ikke anbefale noen annen metode enn de som er testet i henhold til denne godkjenningen. Den godkjente metoden for søyler og bjelker er sveisenagler og skiver. 

Jo mindre varme et hus slipper ut, desto mindre energi går med til oppvarming.

Isolasjonens tykkelse spiller selvsagt en viktig rolle. Isolasjonen er i seg selv ikke lufttett og må beskyttes både på utsiden og innsiden. Når de to tettesjiktene er på plass, hindres
den kalde luften i å trenge inn og den varme luften i å ta seg ut. Først da blir isolasjonen ordentlig effektiv.

Utettheter i klimaskallet kan øke energiforbruket i en bygning med opptil 50–70 kWh/m2 i året. Det innebærer en betydelig og helt unødvendig ekstra oppvarmingskostnad.
 
PAROC steinull har en eksepsjonelt høy smeltetemperatur på ca. 1000 °C, noe som innebærer at den beskytter konstruksjoner over lengre tid. Det høye smeltepunktet gjør PAROC steinull til et perfekt materiale å bruke i konstruksjoner der det stilles krav til brannmotstand.
Et materials reaksjon på brann defineres ifølge det europeiske klassifiseringssystemet i Euroklassene A1 til F. Klassifiseringen er basert på materialets egenskaper under brannpåvirkning og inkluderer effektutvikling, røykproduksjon og branndråper. 

Ut fra klassifiseringen kan man fastsette et materials medvirkning til brann og røykutvikling, samt om materialet bidrar til overtenning.

Ubrennbare materialer og produkter (A1 og A2) kan ikke forårsake overtenning. For eksempel: PAROC steinullsprodukter uten yttersjikt er klassifisert i Euroklasse A1, og til og med produkter med yttersjikt av aluminiumsfolie eller glassfibervev klassifiseres i Euroklasse A1 eller A2-s1, d0 (EN ISO 13501-1), noe som betyr at de ikke bidrar til brann.
 

Skal man fjerne den gamle isolasjonen på loftet når man etterisolerer?

Du kan som regel la den gamle isolasjonen være på loftet før du etterisolerer med PAROC Steinull. Kontroller at materialet er tørt og helt før du begynner å legge isolasjonen.

 
Nei, det kan ikke oppstå muggvekst på utilsmusset steinull. 

Det kan imidlertid oppstå muggvekst på isolasjon som er blitt tilsmusset, som på andre materialer.
 
Jeg har tenkt å isolere ytterveggen innvendig, hvordan skal jeg montere plastfolien?

Hvis huset skal være oppvarmet året rundt, anbefaler vi at man ser over tettheten i huset. Plasseringen av en ny luft- og dampsperre kommer an på den eksisterende konstruksjonen. En tommelfingerregel er at luft- og dampsperren plasseres maksimalt 1/3 inn i den totale isoleringstykkelsen fra den varme siden.


 
Hvis man sammenligner 100 mm steinullsisolering med andre bygningsmaterialer, hvor tykke lag kreves for å oppnå samme isoleringsverdi?

Steinull 100 mm
Tre 380 mm
Sagspon 300 mm
Betong 4500 mm
 
Den enkleste måten å redusere luftlyder fra en leilighetsskillende vegg, er å sette opp en ny innervegg på din side av veggen. Jo tykkere isolasjon du velger og jo flere lag gips du bruker, desto bedre lydisolering får du. Det er viktig å unngå at den nye veggen er i direkte kontakt med den eksisterende konstruksjonen, for å unngå at vibrasjoner overføres til den nye veggen. Dette kan man oppnå med tetningslister og spesielle lydlekter. Se våre innervegger HER