Rør for overvann og avløp - rørisolering

avløpsrør
Rør for overvann og avløp må isoleres for å hindre at det dannes kondens i bygget. Avløpsrør må også isoleres for både brann og støy.

PAROC Hvac Section Alucoat T på avloppsrörNår regn og smeltevannet ledes fra taket gjennom bygningen, må røret isoleres for å hindre at det danner seg kondens i bygningen.

Det best egnede produktet til dette er PAROC Hvac Section AluCoat T og PAROC Hvac Combi AluCoat T med riktig utført fugetetting. 

 

 

 

 

PAROC Hvac Section Alucoat T på vattenrör

På samme måte kan også avløpsrør i bygninger isoleres mot kondens, alt etter hvordan rørene er trukket, på samme måte som mot brann og lyd.

Dette gjøres bäst med Parocs rørskåler.

 

 

 

 

Kondens

Minimum isolasjonstykkelse i mm for å unngå kondens på overflatelaget. 

Isolerprodukt: PAROC Hvac Section AluCoat T

Bemærk, at 20 mm kun er tilgængelig op til rørdiameter 102 mm.

Hvis du ønsker mer informasjon om Parocs løsninger, kan du kontakte din nærmeste Paroc-forhandler.

Riktig produkt på riktig sted 

Paroc anbefaler PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T for rette rør og for rørbendene PAROC Hvac Bend AluCoat T.

Paroc beregningsprogram 

Bruk beregningsprogrammet PAROC Calculus for å finne anbefalt isoleringstykkelse og løsningen som best passer til dine behov. Med programmet regner du enkelt ut varmetap, overflatetemperatur, temperaturfall, frysetider og mye mer på en enkel måte!

TIPS! I tilfeller hvor det er fare for ekstern kondens, varsler programmet ved å vise en varseltrekant ved valgt isolasjon. Sørg for å velge en isolasjon med diffusjonstett overflate og en isolasjonstykkelse som gir overflatetemperatur over duggpunktet for å minimere risikoen for kondens!

For å spørre mer om funksjonene til programmet, kontakte oss.

Les mer om brannsikkre rørgennomføringer her >
Les mer om Varme rør her >
Les mer om Kalde rør her >