Kalde rør - rørisolering

kalde ror rorisolering
Rør for kaldtvann og komfortkjøling isoleres for å begrense varme- og fuktpåvirkningen fra omgivelsene til rørene. Den største grunnen til å isolere kalde rør er å hindre at vannet varmes opp, unngå kondensdannelse og frysing.

Helsebetraktninger

Hvis kaldtvannet blir for varmt, kan det føre til bakterievekst, for eksempel legionella, les mer her > 
For å sikre at vannet i kaldtvannsrøret holder seg kaldt, må rørene isoleres slik at varmen fra omgivelsene ikke overføres til rørene.

Hindre kondens 

Når kalde ledninger og rørledninger for komfortkjøling passerer lokaler med høyere temperaturer, er det fare for kondensutfelling på røret. Faktorene som avgjør om det dannes kondens på røret, er rørets overflatetemperatur og den omgivende luftens temperatur og relative fuktighet. Ved å isolere røret slik at overflatetemperaturen overstiger duggpunktet i den omgivende luften, unngår man kondens. (sikre diffusjonstetthet)

Dampbremser 

Parocs produkter av steinull har en svært lav dampgjennomgangsmotstand, noe som betyr at disse produktene må utstyres med et yttersjikt som bremser fukttransporten. Parocs produkter har dampbrems i form av en tynn aluminiumsfolie i AluCoat. Monteringen og fugetettingen er avgjørende for et godt resultat.

Komfortkjøling 

Kontorer, butikker og andre offentlige bygninger er alle eksempler på lokaler med nokså lite oppvarmingsbehov, men der det er et større behov for å holde temperaturen nede. Ofte finnes det et kjøleanlegg som transporterer kjølemediet (væske eller luft) lange strekninger til kjølebafler eller kjølepaneler i taket. Disse kjøler den oppadgående varme luften, som synker tilbake til gulvet og gir en jevn fordeling og behagelig temperatur i rommene. Man antar at det generelt koster ca. 3 ganger mer å produsere kulde enn varme. Derfor er det viktig at rør for komfortkjøling isoleres med samme isoleringstykkelse som for varme rør, dvs. at man tar hensyn til de økonomiske og miljømessige aspektene

Beskyttelse mot frost

Dersom et kaldtvannsrør monteres i et uoppvarmet rom, for eksempel utendørs eller i kjeller, skal røret og innholdet beskyttes mot frost. En riktig dimensjonert rørisolasjon gir effektiv beskyttelse mot frost. Noen ganger er det også nødvendig med varmekabel, spesielt ved kalde forhold og mindre rørdimensjoner og når strømningshastigheten i røret er lav.

Det er enkelt å isolere rørbend med prefabrikkert PAROC Hvac Bend AluCoat T. Et rørskålbend av steinull med ytterlag av armert aluminiumsfolie og overlappende selvklebende teip med beskyttelsesremse i langsgående riller. 

Hvac-Bend-Alucoat_200

Til isolering av rette rørledninger anbefaler Paroc rørskåler med et ytterlag av armert aluminiumsfolie, også kalt PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T.

hvac-combi-alucoat-200

Riktig produkt på riktig sted 

Paroc anbefaler PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T for rette varme rør og for rørbendene PAROC Hvac Bend AluCoat T.

Paroc beregningsprogram 

Bruk beregningsprogrammet PAROC Calculus for å finne anbefalt isoleringstykkelse og løsningen som best passer til dine behov. Med programmet regner du enkelt ut varmetap, overflatetemperatur, temperaturfall, frysetider og mye mer på en enkel måte!

TIPS! I tilfeller hvor det er fare for ekstern kondens, varsler programmet ved å vise en varseltrekant ved valgt isolasjon. Sørg for å velge en isolasjon med diffusjonstett overflate og en isolasjonstykkelse som gir overflatetemperatur over duggpunktet for å minimere risikoen for kondens! ( sikre diffusjonstetthet )

For å spørre mer om funksjonene til programmet, kontakte oss.

Les mer om brannsikkre rørgennomføringer her >
Les mer om Varme rør her >
Les mer om Avløpsrør her >