Kjellerhimling

a) Malt isolert himling: limt mot underlaget, malt overflate

PAROC CGL 20cy er en steinullamell som kan limes fast direkte på kjellerhimlingen. Forbehandlingen av lamellens synlige side er silikatbasert, noe som reduserer tiden for fullføring av overflaten.

PAROC CGL 20cy gjør at du slipper den tidkrevende delen av takmonteringen. Laget med lamellisolering skaper en himlingsflate som kan males med maling. Lamellene har fasede kanter som skjuler alle små ujevnheter på overflaten og gir himlingen et svært tiltalende utseende.

Ifølge branntester inngår en betongkonstruksjon på 120 mm med ett 60 mm tykt lag med PAROC CGL 20cy lamellisolering i brannklasse REI 240.

Isoleringslameller har også høye lydabsorpsjonsverdier:

  • Lydabsorpsjonskoeffisienten for PAROC CGL 20cy med en tykkelse på 60 mm er αw=0,95
  • Lydabsorpsjonskoeffisienten for PAROC CGL 20cy med en tykkelse på 200 mm er αw=1,00
Kjellerhimling 
  • Bærende gulvkonstruksjon: betongdekke eller bjelkelag med hulrom i betong.
  • PAROC CGL 20cy, Himlingslamell™ fastlimt på himlingen iht. limprodusentens instruksjoner.
  • Mal overflaten på produktet.

Beregningsparametre (iht. EN 6946):
Bjelkelag med hulrom, betong λU = 0.74 W/mK d = 265 mm  R = 0.36 m2K/W  
Betongplate λU = 1,7 W/mK d = 200 mm R = 0.12 m2K/W
PAROC CGL 20cy λU =0.038 W/mK    
PAROC FAL 1
λU =0.040 W/mK
   
Overgangsmotstand Rsi + Rse = 0.21 m2K/W