Brannbeskyttelse

Brannbeskyttelse

Brann i en bygning kan føre til dødsfall og store skader på eiendom. Omtrent halvparten av forsikringsselskapenes årlige utbetalinger skyldes brannskader. Vannskader står for omtrent 30 % og innbrudd for 20 %. Både selve bygningen og dens innhold bidrar til at branner spres. Med riktig brannbeskyttelse kan brannrisikoen reduseres betydelig. 

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Fortetting stiller høyere krav til brannsikkerhet i bygninger 

Raskere, høyere og nærmere hverandre – dette er fremtiden for bygninger i Europa, ettersom byer vokser raskt, mens plassen er begrenset. Det er mange ting å huske på når man bygger og velger materialer: bærekraft, tekniske egenskaper, holdbarhet, kvalitet, budsjett ... og selvfølgelig brannsikkerhet.

Brannbeskyttelse i bygninger deles inn i to typer: aktiv og passiv. Aktiv brannbeskyttelse trer i aksjon når en brann bryter ut. Eksempler er brannalarmer, automatiske overrislingsanlegg, branndører og dørstengere, nødbelysning og ventilasjonssystemer for røyk. Disse systemene er ganske sårbare: vandalisering av vannføringsmekanismer, skader på ventiler eller rett og slett mangelfullt vedlikehold fører alle til skader. En virkelig effektiv brannbeskyttelse er derfor til større nytte for en bygning enn et brannbeskyttelsessystem.

Passiv brannbeskyttelse er som regel integrert i bygningen slik at den kan motstå brann i et visst tidsrom. Passive brannbeskyttelser beskytter bygningen og personene i den gjennom å dempe eller forhindre at brannen spres internt og eksternt. De bevarer dermed bygningens stabilitet og rømningsveier.

Passive brannbeskyttelser omfatter blant annet brannteknisk inndeling og strukturell brannbeskyttelse, gode tilgangsveier for brannmenn og sikre og effektive evakueringsveier.

Hvilke bygningsmaterialer du velger og hvordan du bruker dem for å oppnå ønsket nivå på den passive brannbeskyttelsen, avhenger av to faktorer: hvordan de reagerer på brann og deres brannmotstand.

PAROC Steinull er med sitt høye smeltepunkt et perfekt materiale for brannbeskyttelsesformål. Det beholder sine egenskaper ved temperaturer opptil 1000 ºC.