Brannbeskyttelse

Ved en brann settes bygningens konstruksjon og byggematerialene på prøve. Ved høye nok temperaturer begynner betongen å sprekke opp og stålet å bøye seg. Når den kritiske temperaturen for materialene som utgjør den bærende konstruksjonen overskrides, er hele bygningen i fare.

brannbeskyttelse

Fortetting stiller høyere krav til brannsikkerhet i bygninger. Raskere, høyere og nærmere hverandre – dette er fremtiden for bygninger i Europa, ettersom byer vokser raskt, mens plassen er begrenset. Det er mange ting å huske på når man bygger og velger materialer: bærekraft, tekniske egenskaper, holdbarhet, kvalitet, budsjett og selvfølgelig brannsikkerhet.

Brannbeskyttelse i bygninger

Brannbeskyttelse i bygninger deles inn i to typer: aktiv og passiv. Aktiv brannbeskyttelse trer i aksjon når en brann bryter ut. Eksempler er brannalarmer, automatiske overrislingsanlegg, branndører og dørstengere, nødbelysning og ventilasjonssystemer for røyk. Disse systemene er ganske sårbare: vandalisering av vannføringsmekanismer, skader på ventiler eller rett og slett mangelfullt vedlikehold fører alle til skader. En virkelig effektiv brannbeskyttelse er derfor til større nytte for en bygning enn et brannbeskyttelsessystem.

Passiv brannbeskyttelse er som regel integrert i bygningen slik at den kan motstå brann i et visst tidsrom. Passive brannbeskyttelser beskytter bygningen og personene i den gjennom å dempe eller forhindre at brannen spres internt og eksternt. De bevarer dermed bygningens stabilitet og rømningsveier.

Passive brannbeskyttelser omfatter blant annet brannteknisk inndeling og strukturell brannbeskyttelse, gode tilgangsveier for brannmenn og sikre og effektive evakueringsveier.

Brannbeskyttelsen av den bærende konstruksjonen gir en trygghet om at bæreevnen er god dersom temperaturen skulle stige ved brann. Passiv brannbeskyttelse kan begrense tapet av eiendom og gi personene i bygningen mer tid til å evakuere.

Sikre og holdbare bygninger

Paroc har over 85 års erfaring med å produsere isolasjon av ubrennbar steinull. Vi er også kjent for våre brannhemmende isolasjonsløsninger. Vårt mål er at alle bygninger skal være så sikre og holdbare som mulig, uavhengig av materiale og konstruksjon.

Gjennom årene har vi tilegnet oss mye informasjon om hvordan ulike konstruksjoner reagerer på brann, og denne informasjonen har vi samlet i ulike brannsikkerhetsveiledninger. Informasjonen er inndelt etter materialet for den bærende konstruksjonen. Veiledningene inneholder beregningseksempler og tabeller for dimensjoneringen av passiv brannsikring. 

Brannbeskyttelse av trekonstruksjoner

Til tross for at tre er klassifisert som brennbart materiale, kan en riktig utformet trekonstruksjon tåle brann. I mange tilfeller kan materialet beskyttes tilstrekkelig av steinullisolasjon og ulike platematerialer.

fire protection guide wood