Isolasjon for kompakt torvtak

Torvtak er en tradisjonell løsning som fortsatt brukes i dag. Det gir bygningen et mer tradisjonelt utseende og brukes også for å få bygningen til å smelte inn i omgivelsene.  Det er mange som vil ha torvtak på hytten, og da spesielt på laftehytter. I dag brukes det nye materialer og metoder. De siste årene har det skjedd en utvikling på produktsiden både når det gjelder tettesjiktet under torven, varmeisoleringen og leggingen av torvlaget.

Et mer detaljert design finnes i Sintef Teknisk godkjenning nr. 20643.

traditional-turf-roof

Isolasjonsprodukter:

PAROC Turf, trykkfast isolasjonsplate spesielt utviklet for torvtak. Trykkfasthet CS(10): 30 kPa (3000 kg/m2)

Tradisjonelle materialer som bjørkenever bar begynt å bli erstattet av nyere materialer, men for utseendets skyld brukes det ofte bjørkenever på synlige deler. 

Når det gjelder torvtak, er vanntettingen og rotsikringen to viktige deler.  Vanntettingen består i dag som regel av sveisbare og rotsikre bitumenmembraner. Torvtak er en krevende konstruksjon, og vi anbefaler å få hjelp av en erfaren entreprenør. 

Plante- og torvlaget plasseres rett oppå varmeisolasjonen. Sørg for at isolasjonen tåler trykket fra de øverste konstruksjonene og snølasten. Tykkelsen på torvlaget bør være på minst 120–130 mm, helst 150 mm. Ved valg av plantelag må det tas hensyn til klimaet og vekstforholdene rundt bygningen.

PAROC Turf egner seg som isolasjon for torvtak i samsvar med SINTEFs Tekniske godkjenning nr. 20643. PAROC Turf brukes for takhellinger mellom 15 og 35 grader. Ved takhellinger på over 27 grader må torvlaget forsterkes for å forhindre at det begynner å gli / bevege på seg. 

Utformingen av takkonstruksjonen må gjøres i henhold til Byggforskseriens anvisninger 544.803 og 744.803.  Veiledningen er rettet mot alle som er interessert i eller jobber med gamle bygninger.

 

U-verdier for ulike isolasjonstykkelser:  

 Produkt  Isoleringstykkelse, mm
 PAROC Turf 190 270 360
 U-verdi, W/m2K 0,18 0,13 0,10

Deklarert varmeledningsevne PAROC TURF: λD = 0,037 W/mK
Varmeledningsevne som anvendes for torvtak under fuktige forhold  λd = 0,038 W/mK (Sintef Teknisk godkjenning Nr 20643)