Isolasjonsløsninger for varme loft og skråtak

Varme tak er som regel bygget i tre, og det finnes ulike løsninger å velge mellom for utførelsen. Du kan også isolere et bjelketag / skråtak med løsullisolering. En installasjon av blåseull må utføres av spesialistentreprenører. Ta kontakt med Paroc for mer informasjon. Vindsperren skal være tett og stabil nok til å stå i mot trykket ved installasjon av løsullen. En funksjonell luftspalte mellom isoleringen og yttertaket er av avgjørende betydning. Dimensjoneringen av trekonstruksjoner gjøres i henhold til Eurokode 5.

Yttertakskonstruksjon:

 • Horisontal underlagsspunt, minst 23 mm tykk
 • Underlagsdekke med papp
 • Strø- og bærelekter (ved takpanner)
 • Takkledning

Rw 56 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 52 dB (takpanner av tegl)
Rw 55 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 49 dB (blikktak)

Warm-roof-Scandinavia

Alternative produkter for isolasjon: 
PAROC Natura Lana: Et karbonnøytralt valg, lambdaverdi 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro: Mer effektiv varmeisolasjon og lavere luftpermeabilitet, lambdaverdi 0,033 W/mK

Isolasjonsprodukter med vindbeskyttelse/innebygd vindbeskyttelse for plassering mot luftspalter:
PAROC Cortex: isolasjon med vindbeskyttelse, lambda 0,033 W/m K
PAROC Cortex pro: isolasjon med vindbeskyttelse, lambda 0,032 W/m K
PAROC WAS 25/35 tt: isolasjon med innebygd vindbeskyttelse, lambda 0,033 W/mK

Yttertakskonstruksjon:

 • Horisontal underlagsspont minst 23 mm tykk
 • Underlagsdekke med papp
 • Strø- og bærelekter (ved takpanner)
 • Takkledning
Rw 56 dB, Rw+C54 dB, R w+Ctr 52 dB (fliser av murstein)

Rw 55 dB, R w+C 54 dB, Rw+Ctr 49 dB (blikktak)

Warm-roof-Scandinavia-BW

Når du velger takkonstruksjon, må du ta hensyn til flere ulike aspekter som påvirker takets brann-, varme- og fukttekniske egenskaper:

Det ytre sjiktet utenfor takstolen:

 • En tett himling monteres på utsiden av takkonstruksjonen. Denne delen beskytter både takstolene og isolasjonen fra nedbør og eventuelle vannlekkasjer som følge av skadet takstein. 
 • Strø- og bærelekter monteres deretter oppå himlingen for å sikre avrenning ved eventuell kondensert damp eller vann fra utette partier. 
 • Det skal alltid gjenstå en tilstrekkelig stor luftspalte mellom vindsperren og underlagsspunten/undertaket. Høyden på luftspalten avhenger av blant annet hellingen på taket og lengden på den øvre rammen. Høyden på bjelkene kan økes ved hjelp av forring som festes enten på oversiden eller undersiden. Luftspalten fjerner naturlig akkumulert fuktighet fra takkonstruksjoner, noe som reduserer risikoen for fuktskader.
 • Luften som passerer gjennom luftspalten, tas inn ved takskjegget og slippes ut ved mønet, slik at det blir en naturlig konveksjon. Hvis lengden på luftspalten (f.eks. fra takskjegget til mønet) er over 10 meter, eller det finnes takrenner eller hindringer i ventilasjonsbanen, må ventilasjonen forbedres ved hjelp av egnede midler. Det skal ikke finnes uventilerte områder på taket.
 • Tettheten i bygningsskallet/klimaskjermen gir god værbeskyttelse av bygningen.

Den bærende konstruksjonen:

 • Den bærende konstruksjonen dimensjoneres i henhold til belastninger og energibehov. PAROC Steinullprodukter er enkle å montere mellom bjelkene på grunn av dimensjoneringen av platene. Målene er tilpasset vanlige senteravstander som f.eks. c-c 600 mm (vegger) og c-c 1200 mm (takstoler), og krever ingen ekstra festemidler for å holdes på plass.
 • Avhengig av utformingen kan det noen ganger være nødvendig å montere lekter på sidene av takbjelkene/takstolene. I det ytterste sjiktet (nærmest luftspalten) installeres isolasjon med vindbeskyttelse dersom dette mangler. Isolasjon med vindbeskyttelse brukes for å forhindre luftstrømmer fra å komme ned i isolasjonen, og dermed redusere isolasjonsevnen.
 • Etter at isolasjonen med vindbeskyttelse er montert, fyller du den resterende delen av rommet med vanlige isolasjonsplater fra PAROC.

Installasjonssjikt på innsiden av takstolene:

 • Et kontinuerlig sjikt med luft- og dampsperre er avgjørende for konstruksjonens fukttekniske egenskaper. Luft- og dampsperrens funksjon er å hindre at den fuktige inneluften slipper ut i den bærende delen av konstruksjonen. En av de store utfordringene ligger i hvordan man skal håndtere overgangene mellom bygningsdeler og for eksempel tak/vegg eller vegg/bjelkelag. Hvis du har gjennomføringer (feks. kabler eller rør) som går gjennom luft- og dampsperren, må disse tettes omhyggelig. 
 • Kabler og lignende skal alltid installeres på den varme siden av dampsperren for å unngå eventuelle gjennomføringer gjennom dampsperren. Installasjonssjiktet med stendere og isolasjon på den varme siden skal fungere som et beskyttende lag og et rom for eventuelle tekniske installasjoner. 
 • Veggpanel brukes ofte for å bidra til stabilisering av bygningsdelen, men også på grunn av de tekniske egenskapene (f.eks. knyttet til brann og lyd). I tillegg utgjør de også en overflate som kan tapetseres eller males. 
   

U-verdier for ulike isolasjonstykkelser: 

 Produkt Isolasjonstykkelse, mm
 PAROC eXtra, BLT 1 148 198 248 273 296 346  396
 PAROC eXtra  48 48 48 48 48 48 48
 U-verde, W/m2  0.21 0.17 0.14 0.13 0.12 0.11  0.09 

Beregningsparametere (i henhold til NS-EN ISO 6946):
Gipsplate λU = 0,25 W/mK,   d = 13 mm   R = 0,052 m2 K/W 
Dampsperre λU = 0.34 W/mK,   d = 0.12 mm   R = 0.0003 m2K/W
Oljeherdet trefiberplate λU = 0.13 W/mK,   d = 3 mm   R = 0.023 m2K/W
PAROC eXtra λU = 0.036 W/mK
PAROC BLT 1 λU = 0.036 W/mK
Tre: λU = 0.12 W/mK        
Sperre bredde 48mm cc1200 (8% tre-andel)
Installasjonssjikt 48x48 mm cc1200 (12% tre-andel)

Innvendig overgangsmotstand (Rsi) = 0,10 m2K/W 
Utvendig overgangsmotstand (Rse) = 0,04 m2K/W 

Korreksjoner til varmeoverføringskoeffisienten brukt i beregningen:
Korreksjon for luftspalte 25mm