Isolasjonsløsninger for kalde loft

Kaldt loft betyr at isolasjonen ligger i underrammen/bjelkelaget, og at det ikke finnes mer enn én gangvei på loftet. På kaldloft gjør det store rommet mellom himlingen og yttertakets konstruksjon at man kan legge et energieffektivt isoleringslag. Velger du plater monteres disse i ett eller flere lag uten luftspalter eller mellomrom mellom tilstøtende komponenter. Generelt trenger man ikke vindsperre over isoleringen da luftstrømmen er så liten at forsert konveksjon ikke påvirker isoleringens ytelse. Dimensjoneringen av trekonstruksjoner gjøres i henhold til Eurokode 5.

Yttertakskonstruksjon:

 • Takstoler
 • PAROC Vindavleder (XVA 002/004) i takfoten
 • Luftspalte
 • Horisontal underlagsspunt, minst 23 mm tykk
 • Underlagsdekke med papp
 • Strø- og bærelekter (ved takpanner)
 • Takkledning
Rw 56 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 52 dB (tegltak)
Rw 55 dB, Rw+C 53 dB, Rw+Ctr 48 dB (blikktak)
 
 
 
Cold-attic-Scandinavia-roof-truss3

Alternative produkter for isolasjon: 
PAROC Natura Lana: Et karbonnøytralt valg, lambdaverdi 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro: Mer effektiv varmeisolasjon og lavere luftpermeabilitet, lambdaverdi 0,033 W/mK

Når du velger takkonstruksjon, må du ta hensyn til flere ulike aspekter som påvirker takets brann-, varme- og fukttekniske egenskaper:

Tak:

 • En tett himling monteres på utsiden av takkonstruksjonen. Denne delen beskytter både takstolene og isolasjonen fra nedbør og eventuelle vannlekkasjer som følge av skadet takstein. 
 • Strø- og bærelekter monteres deretter oppå himlingen for å sikre avrenning ved eventuell kondensert damp eller vann fra utette partier. Luften som passerer gjennom luftspalten, tas inn ved takskjegget og slippes ut ved mønet, slik at det blir en naturlig konveksjon.
 • Underlagstaket utgjør den ytre delen av klimaskjermen, og derfor er det viktig at denne delen er tett. 

Takstoler og varmeisolasjon: 

 • Når du isolerer med løsull, er det viktig å installere en vindavleder ved takskjegget i hvert fag. Vindavlederen brukes til å lede luften, som ventilerer loftet, over isolasjonen og mot mønet på taket. Hvis dette ikke gjøres korrekt, kan luften trenge inn i isolasjonslaget, noe som svekker den isolerende effekten*, men det kan også flytte isolasjonen. II tillegg forhindrer vindavlederen også at løsullen kommer ut i ventilasjonsåpningen i takskjegget og blokkerer luftstrømmen.  
 • Parocs fleksible steinullplater er enkle å montere mellom takbjelkene (underrammen), ettersom dimensjonene er tilpasset til de vanligste senteravstandene c-c 600 og c-c 1200. De krever ikke ekstra festemidler for å sitte på plass. 
 • PAROC eXtra, eXtra pro eller Natura Lana kan brukes i kombinasjon med PAROC BLT løsull. Løsullen som installeres oppå isolasjonsplatene, får et godt festeunderlag gjennom friksjon. 
 • Løsullsentreprenøren fullfører isolasjonsarbeidet når alt nødvendig arbeid (f.eks. ventilasjon og el-anlegg) på loftet er utført. Det er også mulig å bare bruke isolasjonsplater i stedet for isolasjon med løsull.

*Konveksjon i isolasjon:

 • Isolasjonsevnen i porøs isolasjon (f.eks. sten-, glass-, cellulosefiber- og trefiberisolasjon) bygger på de isolerende egenskapene til luften som fanges mellom fibrene i isolasjonen. Hvis luften får bevege seg inni isolasjonslaget (konveksjon), svekkes denne isolasjonsevnen. Konveksjonen kan skje naturlig eller tvungent.
 • Ved tvungen konveksjon får vinden luften i isolasjonen til å bevege på seg hvis isolasjonen ikke har en eller annen form for vindbeskyttelse. Naturlig konveksjon skapes av effekten av temperaturforskjellen på ulike sider av konstruksjonen. Ved naturlig konveksjon beveger luften inne i isolasjonen seg naturlig på grunn av forskjellen i lufttetthet. Den lettere, varme luften har en tendens til å bevege seg oppover, samtidig som den tyngre, kalde luften synker nedover.
 • Med svært lett, porøs isolasjon (under 25 kg/m3, som vist i TTY-studien ved Universitetet i Tampere) blir det ofte høy luftpermeabilitet, og dermed kan luften bevege seg mere fritt. I slike tilfeller øker risikoen for at det oppstår naturlig konveksjon, og kapasiteten til varmeisolasjonen svekkes i betydelig grad. 
 • Med tyngre isolasjonsprodukter som PAROC Steinullisolasjon blir luftpermeabiliteten lav, slik at ingen skadelig konveksjon kan oppstå.

Konstruksjonslag på den varmere siden av isolasjonen: 

 • En tett og sammenhengende luft- og dampsperre er avgjørende for de fukttekniske egenskapene til trekonstruksjonen, da det forhindrer at fuktig inneluft siver ut i den kaldere delen av konstruksjonen. Den store utfordringen er å sikre kontinuiteten i dampsperren, særlig i overgangene mellom bygningskomponenter og gjennomføringer gjennom dampsperren. Alle overganger og gjennomføringer må tettes omhyggelig!
 • Kabler og lignende skal alltid installeres på den varme siden av dampsperren for å unngå eventuelle gjennomføringer gjennom dampsperren. Installasjonssjiktet med stendere og isolasjon på den varme siden skal fungere som et beskyttende lag og et rom for eventuelle tekniske installasjoner.
 • Veggpanel brukes ofte for å bidra til stabilisering av bygningsdelen, men også på grunn av de tekniske egenskapene (f.eks. knyttet til brann og lyd). I tillegg utgjør de også en overflate som kan tapetseres eller males.

 

U-verdier for ulike isolasjonstykkelser: 

 Produkt Isolasjonstykkelse, mm
 PAROC BLT 1 eller BLT 3 250 300  350 400  450 500
 PAROC eXtra, Natura Lana 48 48  48  48 48  48
 U-verdi, W/m2K 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08

Beregningsparametere (i henhold til NS-EN ISO 6946):
Gipsplate λU = 0.25 W/mK,   d = 13 mm   R = 0.052 m2K/W
Dampsperre λU = 0.34 W/mK,   d = 0.12 mm   R = 0.0003 m2K/W
PAROC BLT 1/BLT 3 λU = 0.041 W/mK
PAROC eXtra, Natura Lana λU = 0.036 W/mK
Tre: λU = 0.12 W/mK         
- Installasjonssjikt 48x48mm cc600 (12% tre-andel)
- Undergurt  48x148mm cc1200 (8% tre-andel)

Innvendig overgangsmotstand (Rsi) = 0,10 m2K/W 
Utvendig overgangsmotstand (Rse) = 0,04 m2K/W 
Termisk motstand for uoppvarmet rom = 0,20 m2K/W