Isolering av ventiler og flenser

Ventiler og flenser er blant de komponenter i industrielle rørledninger som vanligvis øker risikoen for varmetap.

Rørledningenes flenser og ventiler isoleres ved hjelp av separat, avtakbar og gjenbrukbar utvendig isolasjon. Dette reduserer ansamling av smuss til et minimum og gjør at service- og vedlikeholdsarbeid går lett. Hele innkapslingen –inklusive isolasjonen – kan også gjenbrukes flere ganger. Bildene viser bruk av nettmatter, men såkalte "isolasjonsmadrasser" brukes oftere.
 

Isolering av rørledningernes ventiler 

Isolering av rørledningernes flenser