PAROC Svillelist

PAROC Svillelist
Sensitive trematerialer skal skilles fra den fuktige betongplaten med terskelforsegling. Det monteres en terskeltetning mellom trekonstruksjonen og betongplaten for å ta vare på vann- og varmeisolasjonen samt lufttettheten i overgangen mellom de ulike materialene.

Produktblad

 
Oppdatert