Isoleringer for pussede fasader

PAROC Linio 10Image

PAROC Linio 10 (Fasadeplate)

Pusseplaten PAROC Linio 10 er en plate av ikke-brennbar steinullisolasjon som brukes som isolasjon i pussede fasader med tynnpuss i eksisterende og nye bygg. Isolasjonsplaten har meget gode egenskaper for varmeisolasjon og alkalisk motstandsdyktighet. Den absorberer ikke fuktighet, og den reagerer ikke på temperaturforandringer. Med PAROC Linio 10 kan man lage et glatt, pussbærende lag for tynnpuss, samtidig som man får forbedret lydisolasjon, og risikoen for brannspredning minimeres. Platene monteres mot den bærende veggen og festes ved hjelp av lim og mekanisk innfesting.

PAROC Linio 80Image

PAROC Linio 80 (Fasadelamell)

Pusselamell Fasad PAROC Linio 80 er en lamell av ikke-brennbar steinullisolasjon som brukes som isolasjon i pussede fasader med tynnpuss i eksisterende og nye bygg. Lamellen har gode egenskaper for varmeisolasjon og alkalisk motstandsdyktighet. Den absorberer ikke fuktighet, og den reagerer ikke på temperaturforandringer. Med Linio 80 kan du enkelt lage et glatt, pussbærende lag for tynnpuss, samtidig som man får forbedret lydisolasjon, og risikoen for brannspredning minimeres. Lamellene monteres ved hjelp av lim. Separat mekanisk innfesting trengs som regel ikke (se systemeierens instruksjoner).