Isolering for ventilerte fasader

PAROC WAS 35Image

PAROC WAS 35 (Klimaplate ZERO)

Klimaplate ZERO™ PAROC WAS 35 er laget av ikke-brennbar steinull for isolasjon av eksisterende og nye ventilerte yttervegger. Avhengig av ønsket isolasjonstykkelse kan platen monteres i ett eller to sjikt med forskjøvne skjøter. Den store isolasjonstykkelsen gjør monteringsarbeidet både raskt og enkelt. En heldekkende isolering på utsiden av en innvendig ramme gir gode forutsetninger for en fuktsikker konstruksjon.

PAROC WAS 35tImage

PAROC WAS 35t (Klimaplate)

Klimatskiva™ PAROC WAS 35t er laget av ikke-brennbar steinull for isolasjon av eksisterende og nye ventilerte yttervegger. Veggplaten kan brukes i ettsjiktssystemer der isolasjonen og yttersjiktet mot ventilasjonsspalten består av ett og samme produkt. Platen er dekt med naturfarget glassfiberbelegg på en side.


PAROC WAS 35ttImage

PAROC WAS 35tt (Klimaplate)

Klimatskiva™ PAROC WAS 35tt er laget av ikke-brennbar steinull for isolasjon av eksisterende og nye ventilerte yttervegger. Platen kan benyttes i ettsjiktsystem eller i tosjiktssystem i kombinasjon med et annet varmeisolasjonssjikt. Med et tosjiktssystem er det enkelt å lage et ubrutt varmeisolasjonssjikt med forskjøvne fuger. Dette gir veggen bedre varmeisolerende egenskaper. Begge sidene på platen er dekt av naturfarget glassfiberbelegg, som letter håndteringen av produktet.

PAROC WAS 50Image

PAROC WAS 50 (Murplate)

PAROC WAS 50 er en veggisolasjonsplate (lambda 0,034W/mK) for lett ventilerte fasader (f.eks. teglfasader) i bygninger i alle brannklasser. Tynne plater brukes som vindbeskyttelse i to-lags isolasjonsinstallasjoner sammen med lavtetthetsisolasjon, og tykke plater i ett lags isolasjonsinstallasjoner.

I en to-lags installasjon kan overlappende sømmer unngås og dermed forhindre dannelse av luftspalter som går gjennom isolasjonslaget.

I en ett lags installasjon håndteres både vindbeskyttelse og varmeisolasjon med kun én installasjon.