PAROC Luft- og dampsperre

PAROC Luft- og dampsperre
Byggets varme fuktholdige romluft hindres i å komme inn i konstruksjonene med et tett dampsperresjikt. Dampsperresjiktet skal være jevnt og tett for hele bygningsskalaen.

Produktblad

 
Oppdatert