Fyrkjeler

De høye temperaturene og den spesielle konstruksjonen til fyrkjelene i et kraftverk, i tillegg til behovet for å oppnå optimal effektivitet i hele prosessen, stiller en rekke høye krav til isoleringsløsningene.

Fyrkjelen og isoleringsløsningene må tillate varmeutvidelse. Fyrkjelens kappe og rørledninger beveger seg konstant på grunn av varmeutvidelse og vibrasjoner. Utstyr som er koblet til fyrkjelen, for eksempel brennere og vifter, skaper vibrasjoner. I tillegg til de meget høye temperaturene i fyrkjelen kan temperaturene også variere i konstruksjonens ulike deler.

Riktig isoleringsløsning reduserer varmetapet i fyrkjelen og forhindrer overoppheting i fyrrommet, noe som øker fyrkjelens effektivitet. Isoleringsløsningen må utformes etter type fyrkjele og fyrkjeleprodusentens spesifikasjoner. Ifølge standardene må fyrkjeler isoleres med to til tre sjikts isolering og isolasjonstykkelsen bør til sammen være 200–300 mm. Når fyrkjelen startes for første gang etter at isoleringsarbeidet er avsluttet, bør temperaturen i fyrkjelen ikke tillates å øke med mer enn 50 °C i timen.

Fordeler med Parocs fyrkjeleisolering: 

  • God isoleringsevne og trykkfasthet ved høye temperaturer.
  • Isoleringen beholder sin fleksibilitet selv ved store temperatursvingninger.
  • Høyeffektiv isolering ved montasje med flere sjikt.

På grunn av de høye temperaturene trengs isolasjon i flere sjikt for å oppnå gode driftsforhold. Videre kreves en isoleringsløsning som kan variere avhengig av fyrkjeletypen. Isoleringsløsningene må vanligvis bestå av to til fire sjikt. Det indre sjiktet er normalt en nettmatte, og de ytre sjiktene kan være både nettmatter eller plater.

Paroc har et sortiment av plater og matter av steinull som egner seg for isolering av fyrkjeler. Parocs høytemperaturplater kan til og med benyttes som isolering i konstruksjoner med høyere temperaturer, for eksempel fyrkjelens bunn. Alle disse isoleringskonstruksjonene kan varieres etter ulike spesifikasjoner og forskrifter. 
 

Fyrkjelevegg 

Isolering av fyrkjeler er krevende fordi det må tas hensyn til varmeutvidelse hos samtlige komponenter.

Isoleringen på fyrkjeleveggens festes med stålstifter som sveises på plass. Utvendig er fyrkjelen kledd med en korrugert stålplate eller aluminium.

Isoleringen består av en nettmatte med en nominell densitet på 100 kg/m³.

 

Over fyrkjelen finnes det en del rørkoblinger. Disse må isoleres med spesiell isolering på fyrkjelens tak. Hovedkonstruksjonen består av flate stenger og et kraftig stålnett som vanligvis isoleres med nettmatter. Hele konstruksjonen er kledd med kraftige korrugerte stålplater. På oversiden finnes det stålplater som tåler de mekaniske belastningene som oppstår i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.

Paroc har et sortiment av plater og matter av steinull som egner seg for isolering av fyrkjeler. Parocs høytemperaturplater kan til og med benyttes som isolering av deler der temperaturen er høyere, for eksempel i fyrkjelens bunn. Alle disse isoleringskonstruksjonene kan varieres etter ulike spesifikasjoner og forskrifter. 
 

Penthouse

Penthouse isolert med nettmatter med en nominell densitet på 100 kg/m³.

Isolasjonen festes med stift og skive.