Isolering av rørbend

Paroc tilbyr spesielle løsninger for isolering av rørbend med like stor effektivitet som ved isolering av rette rørledninger. PAROC Pro-segment og PAROC Pro-Bend er prefabrikkerte isolasjonsbend som er spesielt utviklet for isolering av rørbend på industrielle rørledninger. 

Prefabrikkerte isolasjonskomponenter i eksakt dimensjon for rørbend gir rørisolering med høyere kvalitet. Montering av PAROC Pro Segment og Bend er en teknisk effektiv, rask og økonomisk metode for isolering av rørbend. Varmetap reduseres til et minimum fordi det ikke forekommer kuldebroer, samtidig som driftskostnadene reduseres.

Rørbend isolert med PAROC Pro Bend 

For rørbend til små og mellomstore rørledninger tilbyr Paroc en prefabrikkert isolasjon for rørbend, PAROC Pro Bend. I likhet med PAROC Pro Segment for store rørbend tilbyr PAROC Pro Bend samme høye ytelse som Parocs rørskåler for rette rørledninger.

Rørbendene, som finnes for vinklene 45° og 90°, har eksakt dimensjon. Det betyr at isolasjonen kan installeres med stor nøyaktighet slik at det oppnås et feilfritt sluttresultat.

En liten rørbend isolert med PAROC Pro Bend.  

Paroc anbefaler PAROC Pro Segment for isolering av store rørbend. Eksakt dimensjonerte segmenter medfører skjøter med høy passform som ikke krever forsterkninger. PAROC Pro Segment gir merverdi sammenlignet med nettmatter som monteres på plass.
 

Rørbend isolert med PAROC Pro Sections og PAROC Pro Segments 

 

Behovet for å måle eller tilpasse ekstern kledning på stedet elimineres. Kledningen installeres enkelt på segmenter, og sluttresultatet holder høyeste kvalitet.

Stort rørbend isolert med PAROC Pro-seksjoner og -segmenter.  

 

Fordelene med dobbeltsjiktsisolasjon (DL) og PAROC Pro Lock-produkter kan til og med utnyttes i rørbend gjennom å benytte løsningen PAROC Pro Segment DL, der skjøtene er forskjøvet for å redusere varmetapet til et minimum.

Dobbeltsjiktsløsninger benyttes ved høye temperaturer – for eksempel på overopphetede damprørledninger.

PAROC Pro Segment DL er kompatibel med både PAROC Pro Lock-rørskåler og PAROC Pro Section DL-produkter.

Dobbeltsjiktsisolering på rørbend med PAROC Pro Segments og PAROC Pro Lock 

Paroc anbefaler en dobbeltsjiktsløsning for rørledninger med høye temperaturer.

I store rørbend anbefaler vi at du benytter to festebånd per segment.

Rørbend isolert med PAROC Pro Segments i to sjikt.