Isolering av tanker og sisterner

Lagringstanker av ulike form og størrelse inngår i mange industrielle prosesser. Temperaturen på materiale i tankene kan variere meget fra en prosess til en annen. Varmeisolering reduserer varmetapet til et minimum og gjør at innholdet i tanken holder riktig temperatur, noe som på sin side er en garanti for at prosessene fungerer effektivt.

Fordelene med PAROCs tank- og sisterneisolering:

  • God termisk isoleringsevne over et bredt temperaturområde.
  • Lav luftgjennomgang, noe som forbedrer varmeisoleringsevnen ved krevende forhold.
  • Høy trykkfasthet – ingen separat støtte er nødvendig for takisoleringen, noe som gir færre kuldebroer.
  • God beskyttelse mot fukt.
  • Gode monteringsegenskaper.
  • Ubrennbart materiale.

Mineralullens ikke-kapillære, ikke-absorberende og ubrennbare egenskaper gir tilstrekkelig beskyttelse for sisternen og forlenger dens levetid. Dessuten er montasjen kostnadseffektiv. Paroc har et sortiment plater av steinull spesielt fremstilt for isolering av sisterner. 

 

Tak 

For tak anbefaler Paroc bruk av PAROC Pro Tank Roof Slabs 20-80 kPa, avhengig av spesifikasjonen. Kledningen festes gjennom isolasjonen.

Takplatenes trykkfasthet varierer fra 20–80 kPa, noe som innebærer at de er tilstrekkelig sterke til at en person kan gå på dem i forbindelse med montering og vedlikehold.

Trykkfastheten til det utvendige sjiktet er 30kPa ved 10 % deformering CS10(30), alternativt 20 mm isoleringsplate med trykkfasthet 80kPa ved 10 % deformering CS10(80), i samsvar med EN 826.

Trykkfastheten til øvrige sjikt er 20kPa vid 10 % deformering CS10(20), i samsvar med EN 826.

Velg riktig densitet på isoleringen

Sisterner er ofte høye. Temperaturforskjellene i mellomrommene mellom isoleringen og ytterkledningen gir opphav til den såkalte "skorsteinseffekten", der luften strømmer oppover. Derfor er det viktig å benytte tilstrekkelig tette isoleringsplater slik at luftbevegelse i isoleringen forhindres og varmestrømmen reduseres til et minimum. Passende densitet i isolering for lavtemperatursisterner er ca. 35 kg/m3, og for sisterner med høyere temperaturer er den ca. 65 kg/m3 eller høyere. For oksygenbeholdere anbefales PAROC Pro Loose Wool. 

Isolering festet med stift og skiva 

Isolering av sisternevegger kan monteres med ulike festings- og spaltingsmetoder. Disse varierer fra land til land og avhenger av hvilke forskrifter som benyttes.

På dette bildet er isoleringen festet med stift og skive.