Prosessutstyr

Avhengig av størrelse og driftstemperatur gjelder ulike isoleringskrav for prosessutstyr. 

Nettmatter er ofte det beste isoleringsmaterialet for utstyr med mange bøyer og utløp. For større høytemperaturbeholdere kan også en rillet skive benyttes. PAROC Pro Pipe Slab 100 oppfyller kravene som stilles til disse bruksområdene. Den diametertilpassede rillingen i platene bidrar til økt formbarhet og muliggjør en enkel og effektiv montering.

PAROC Pro Pipe Slab 100 kan til og med benyttes ved isolering i flere sjikt der en montasje med forskjøvne langsgående- og tverrsgåendeskjøter forbedrer sluttresultatet ytterligere.

Avhengig av prosesstypen stilles mange krav til isolering og overflatekledning. De er ofte basert på erfaringer og kan til og med avhenge av virksomhetens egne forskrifter. 


Fordeler med PAROC prosessisolering: 

  • Lett å finne egnet isoleringsmateriale som oppfyller spesifikasjoner og forskrifter.
  • Enkelt å montere og feste.
  • En isolering med gode egenskaper og like lang levetid som selve utstyret.
  • God isoleringsevne over et stort temperaturintervall.

 

Vermevekslere

Mindre utstyrsdeler av forskjellig art, som for eksempel varmevekslere, isoleres med nettmatter. Mye av dette utstyret har varierende form og ujevne overflater, og derfor trengs denne type isolering for å oppnå best mulig resultat.

Når det benyttes nettmatter, skal overflatekledningen festes med for eksempel støtteringer for å forhindre at isoleringen siger ned.

Når det benyttes rillet plate, er det ikke nødvendig med støtteringer.  

 

 Pro Pipe Slab 100  Pro Pipe Slab 100 Pro Pipe Slab 100 

PAROC Pro Pipe Slab 100 har diametertilpasset rilling i platene. Dette bidrar til økt formbarhet og muliggjør enkel og effektiv montering.

Til utstyrs- og trykkbeholdere brukes plater eller nettmatter, avhengig av størrelse og mål.

Trykkbeholder isolert med PAROC Pro Wired Mat 

Nettmatter benyttes til beholdere med mindre diameter, plater til større beholdere. Hvilken monteringsmetode som benyttes i isoleringen, avhenger av om det er mulig å sveise på beholderens overflate eller ikke.

Stålstifter som sveises på beholderen er det enkleste alternativet på steder der dette er mulig, men en annen metode er å montere isoleringen med stålbånd.

Trykkbeholder isolert med nettmatter. Isoleringen festes med stålstifter og skiver.  

 

 Pro Pipe Slab 100  Pro Pipe Slab 100 Pro Pipe Slab 100 

PAROC Pro Pipe Slab 100 har diametertilpasset rilling i platene. Dette bidrar til økt formbarhet og muliggjør enkel og effektiv montering.