PAROC Dyttestrimmel

PAROC Dyttestrimmel
Sømmene på bygningselementene og skjøtene til vinduer og dører skal også alltid være termisk isolert. Dersom konstruksjonen ikke krever brannklassifisering, kan tetting gjøres med glassulllister. Lufttettingen av skjøtene gjøres med en for formålet egnet tetningsmasse.

Produktblad

 
Oppdatert