Rette rørledninger

Paroc kan tilby effektive løsninger for alle rørisoleringsbehov. Hvilken isoleringsløsning som passer best for dine behov avhenger av rørets driftstemperatur. En får ingen nedsiging av rørskålisolasjonen over tid, og tykkelsen og isoleringsevnen forblir derfor konstant gjennom hele rørledningens levetid.

En isoleringsløsning med rørskåler kan redusere varmetapet opptil 30 % sammenlignet med nettmatter av samme tykkelse, ettersom de siste krever oppheng for å bære nettingmatten. Opphenget forårsaker en betydelig varmebro i isoleringsmaterialet. Hvis et maksimalt varmetap er utgangspunktet for dimensjonering av rørledningens isolasjon, reduserer en løsning med rørskåler isolasjonstykkelsen markant.

Løsning PAROC Pro Lock

Ved bruk av PAROC Pro Lock-løsningen er ett isoleringssjikt tilstrekkelig for å erstatte 2 sjikt med rørskåler (tykkelser 80–160 mm). Monteringstiden er kortere. Det betyr at en ikke trenger å bruke stillas og annet utstyr så lenge, og de generelle arbeidskostnadene på montasjestedet blir derfor lavere. Den totale kostnadsreduksjonen er mellom 25 og 30 %.

Dobbeltsjikt (DL)

Når det kreves to isoleringssjikt, isolasjonstykkelsen er over 160 mm og middeltemperaturen overstiger 250 °C, anbefaler vi at du velger DL-produkter. DL-produktene gir deg tilgang til en ferdig løsning som omfatter to rørskåler som er dimensjonert for å passe sammen. DL-produkter blir pakket inni hverandre og leveres samlet. Det gir besparelser på grunn av mer effektiv logistikk.

Når middeltemperaturene overstiger 350 °C, anbefaler vi rørskåler med en densitet på 140 kg/m³ i det første eller begge sjiktene.

 

Rørledninger er en viktig komponent i industrielle prosesser. Enten det dreier seg om kraftvarmeverk eller prosessindustrier er velkonstruerte rørledninger et absolutt krav for velfungerende drift. PAROCs isoleringsløsninger for rørledninger til industrien gir mange fordeler. Vårt sortiment av prefabrikkerte, monteringsklare produkter basert på rørskåler er nyttige for alle: fra virksomhetene som bruker produktene, til personalet som monterer dem og det generelle publikum.

Fordeler med PAROC rørisolering:

 • Minimale varmetap takket være flersjiktssisolering med overlapping.
 • Densitet på opptil 140 kg/m3 for høye temperaturer og krevende forhold.
 • Samme isoleringsevne for rette rørskåler og bøyde segmenter.
 • Avstandsholder er ikke nødvendig.
 • Kompatible rørskåler og rørsegmenter.
 • Ingen unødvendige restmaterialer ettersom tilskjæring på stedet er unødvendig.
 • Raskere og mer økonomisk montering.
 • Bredt sortiment av dimensjoner og tykkelser for standardrør og spesialrør.
 • Høy mekanisk strekkfasthet selv ved høye temperaturer.
 • Fukt- og vannavstøtende.

Rør for kaldtvann og komfortkjøling isoleres for å begrense varme- og fuktpåvirkningen fra omgivelsene til rørene. Den viktigste grunnen til å isolere kalde rør er å hindre at vannet varmes opp, og unngå kondensdannelse og frysing.

Helsebetraktninger

Hvis kaldtvannet blir for varmt, kan det føre til bakterievekst, for eksempel legionella. Dette er naturligvis ikke ønskelig, og det er et problem som myndighetene nå tar stadig mer alvorlig. For å sikre at vannet i kaldtvannsrøret holder seg kaldt, må rørene isoleres slik at varmen fra omgivelsene ikke overføres til rørene.

Hindre kondens

Når kalde ledninger og rørledninger for komfortkjøling passerer lokaler med høyere temperaturer, er det fare for kondensutfelling på røret. Faktorene som avgjør om det dannes kondens på røret, er rørets overflatetemperatur og den omkringliggende luftens temperatur og relative fuktighet.

Ved å isolere røret slik at overflatetemperaturen overstiger duggpunktet i den omkringliggende luften, unngår man kondens. For å kunne gjøre en riktig bedømmelse av kondensrisikoen må man alltid kjenne til middeltemperaturen, romtemperaturen i omgivelsene og det høyeste relative fuktighetsinnholdet som den omkringliggende luften kan forventes å oppnå.

 

Oppvarmed rørledning

Paroc anbefaler bruk av PAROC Pro Section 100 på rørledninger. Husk å sørge for plass til varmekablene og dampdetektorene mellom rør og rørskål.

For oppvarmede rørledninger anbefaler Paroc at du dekker varmekablene eller dampdetektorene med aluminiumsfolie slik at varmen fordeles jevnere over rørets overflate.

 

Damp- og turbinrør brukes ved høye temperaturer, opptil 550 °C, og krever løsninger med god termisk isolering i flere sjikt. Montering av isolering og overflatekledning krever stor nøyaktighet, ikke bare på grunn av den høye temperaturen, men også av hensyn til vibrasjonene under drift.

Vi anbefaler rørskåler med høy densitet, 100kg/m³ eller høyere, og i flere lag for isolering av rørledninger med meget høy temperatur. 140 kg/m³ anbefales i krevende miljøer, for eksempel med vibrasjoner og høye krav til mekanisk trykkfasthet.

Løsningen PAROC Pro Lock 140 tilsvarer en flersjiktsisolering, og som oftest rekker det med ett isoleringssjikt for å oppnå en velfungerende og økonomisk løsning.  

Løsning med PAROC Pro Lock Rett rørledning isolert med PAROC Pro Lock sections 
PAROC Pro Lock 140. To rørskåler for montering i doble lag, PAROC Pro Section 140 DL (DL=dobbeltsjiktsisolering).

 

For damp- og turbinrør anbefaler Paroc følgende løsning:

 • PAROC Pro Lock 140 i ett sjikt når isolasjonstykkelsen er <160 mm.
 • PAROC Pro Section 140 DL når isolasjonstykkelsen er >160 mm.

Rørledninger med luftstrømmer som har høye hastigheter og rørledninger med høytrykksdamp, krever isolering som reduserer lydnivået. Parocs rørskåler med høy densitet er en bra løsning under slike forhold, spesielt flersjiktsløsninger der PAROC Pro Lock brukes. Det kreves ingen avstandsholder for horisontale rørledninger. I mange tilfeller gjør slike holdere varme- og lydisoleringen dårligere.

Paroc anbefaler rørskåler med høy densitet, 100kg/m³ eller høyere, og i flere sjikt for lyddemping av rørledninger med for eksempel høytrykksdamp. 140 kg/m³ anbefales i krevende miljøer, for eksempel med vibrasjoner eller høye krav til mekanisk trykkfasthet.

Paroc har to ulike løsninger for lyddemping av industrielle rørledninger:

 • PAROC Pro Lock 140 i ett sjikt når isolasjonstykkelsen er <160 mm, og som regel rekker det med et isoleringssjikt for å oppnå en velfungerende og økonomisk løsning. 
 • PAROC Pro Section 140 DL (dobbeltsjikt) når isolasjonstykkelsen er >160 mm.

Rette rørledning

For bedre lyddemping i løsninger med flere sjikt anbefaler Paroc et tungt beleggsjikt, for eksempel stål, mellom steinullagene eller ytterst i løsningen.