Isolering for betongelement

PAROC COS 10Image

PAROC COS 10 (Betongelementplate)

PAROC COS 10 er en termisk isolasjonsplate (lambda 0,035W/mK) som brukes i sandwichelementer av betong. Isolasjonsplaten festes til elementet under fabrikkstøping.

Trykkspenningen på platen er 10 kPa som betyr at den tåler 1000 kg/m2 belastning under støpning.

Steinulls porøse struktur og utmerkede vanndampgjennomtrengelighet gjør at bygningsfuktigheten til elementet tørker gjennom isolasjonslaget også til utsiden. Raskere tørking av det indre skallet fremskynder starten på etterarbeidet på de indre overflatene.