Isolering for flate tak

PAROC ROB 50Image

PAROC ROB 50

Takboarden PAROC ROB 50 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og benyttes til øverste lag på eksisterende og nye lavthellende tak. Takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for de fleste typer taktekking. Den isolerer også det bærende sjiktet ved renovering. Produktets trykkspenning er 50 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 5 000 kg/m2 ved montering og bruk

PAROC ROB 80Image

PAROC ROB 80

Takboarden PAROC ROB 80 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og benyttes til øverste lag på eksisterende og nye lavthellende tak. Takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for de fleste typer taktekking. Den isolerer også det bærende sjiktet ved renovering. Produktets trykkspenning er 80 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 8 000 kg/m2 ved montering og bruk.

PAROC ROBSTER 50Image

PAROC ROBSTER 50

PAROC ROBSTER 50 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og benyttes for montering på undertak av stålplateprofiler. Den er belagt med duk på begge sider. Plateformatet er større, dette gir hurtigere montering på byggeplass. Produktets trykkbelastning er 50 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 5 000 kg/m2 ved montering og bruk.

PAROC ROBSTER 60Image

PAROC ROBSTER 60

PAROC ROBSTER 60 er ett spesialprodukt for montering på undertak av stålplateprofiler. PAROC ROBSTER 60 er belagt med duk på begge sider som løfter den opplevde kvaliteten til ett nytt nivå. Plateformatet er større, dette gir hurtigere montering på byggeplass. Sintef Byggforsk anbefaler at isolasjonsprodukter som skal ligge øverst i en konstruksjon bør ha trykkfasthet ≥60 kPa vid 10 % deformasjon. Det gjør produktet også meget attraktiv som topp plate i ferdig isolert løsning. Færre produkt varianter på taket er med på å løfte lønnsomheten i prosjektet.

PAROC ROL 30Image

PAROC ROL 30 (Taklamell)

PAROC ROL 30 Taklamell er laget av ubrennbar steinullisolasjon og brukes som bærende varmeisolasjonslag på eksisterende og nye skråtak. Taklamellen er utviklet for å gi en slitesterk, hard og brannsikker underlag for et stivt topplag med isolasjon. Det isolerer også bærelaget under renovering. Trykkfastheten til PAROC ROL 30 er 30 kPa, noe som betyr at lamellen tåler en belastning på 3000 kg/m² i den ferdige konstruksjonen. Det betyr at den egner seg for tak med normal belastning.

PAROC ROL 60Image

PAROC ROL 60 (Taklamell Plus)

PAROC ROL 60 Taklamell Plus er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og brukes som bærende varmeisolasjonslag på eksisterende og nye skråetak. Taklamellen er utviklet for å gi en slitesterk, hard og brannsikker underlag for et stivt topplag med isolasjon. Det isolerer også bærelaget under renovering. Trykkfastheten til PAROC ROL 60 er 60 kPa, noe som betyr at lamellen tåler en belastning på 6000 kg/m² i den ferdige konstruksjonen. Det betyr at den egner seg for tak med høyere belastning.

PAROC ROS 20Image

PAROC ROS 20

Takplaten PAROC ROS 20 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og benyttes som bærende varmeisolasjonssjikt på eksisterende og nye lavthellende tak. Takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for et stivt, øverste isolasjonssjikt. Den isolerer også det bærende sjiktet ved renovering. Riktig takplate velges ut fra produktets mekaniske egenskaper og varmekonduktivitet. Trykkspenningen for PAROC ROS 20 er 20 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 2 000 kg/m2 ved montering og bruk. Det betyr at den er velegnet for normal til lav belastning. PAROC ROS 20 anbefales kun når taket er av korrugerte metallplater.

PAROC ROS 30Image

PAROC ROS 30

Takplaten PAROC ROS 30 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og benyttes som bærende varmeisolasjonssjikt på eksisterende og nye lavthellende tak. Takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for et stivt, øverste isolasjonssjikt. Den isolerer også det bærende sjiktet ved renovering. Riktig takplate velges ut fra produktets mekaniske egenskaper og varmekonduktivitet. Trykkspenningen for PAROC ROS 30 er 30 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 3 000 kg/m2 ved montering og bruk. Det betyr at den er velegnet for normal belastning.

PAROC ROS 30gImage

PAROC ROS 30g

Takplaten PAROC ROS 30g er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og benyttes som bærende varmeisolasjonssjikt på eksisterende og nye lavthellende tak. Takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for et stivt, øverste isolasjonssjikt. Den isolerer også det bærende sjiktet ved renovering. Riktig takplate velges ut fra produktets mekaniske egenskaper og varmekonduktivitet. Trykkspenningen for PAROC ROS 30g er 30 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 3 000 kg/m2 ved montering og bruk. Det betyr at den er velegnet for normal belastning. Ventilasjonssporene på platens overflate monteres oppover ved montering. Disse sporene muliggjør kontinuerlig tørking av hele takkonstruksjonen.


PAROC ROS 30tImage

PAROC ROS 30t

Takplaten PAROC ROS 30t er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og benyttes som bærende varmeisolasjonssjikt på eksisterende og nye lavthellende tak. Takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for et stivt, øverste isolasjonssjikt. Den isolerer også det bærende sjiktet ved renovering. Riktig takplate velges ut fra produktets mekaniske egenskaper og varmekonduktivitet. Trykkspenningen for PAROC ROS 30t er 30 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 3 000 kg/m2 ved montering og bruk. Det betyr at den er velegnet for normal belastning.

PAROC ROS 50Image

PAROC ROS 50

Takplaten PAROC ROS 50 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og benyttes som bærende varmeisolasjonssjikt på eksisterende og nye lavthellende tak. Takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for de fleste typer taktekking. Den isolerer også det bærende sjiktet ved renovering. PAROC ROS 50 benyttes i konstruksjoner av betong og korrugerte metallplater som det eneste isolasjonssjiktet. Isolasjonssjiktet bør være maks. 150 mm tykt. Produktets trykkspenning er 50 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 5 000 kg/m2 ved montering og bruk.

PAROC ROS 50tImage

PAROC ROS 50t

Takplaten PAROC ROS 50t er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og benyttes som bærende varmeisolasjonssjikt på eksisterende og nye lavthellende tak. Takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for de fleste typer taktekking. Den isolerer også det bærende sjiktet ved renovering. PAROC ROS 50t benyttes i konstruksjoner av betong og korrugerte metallplater som det eneste isolasjonssjiktet. Isolasjonssjiktet bør være maks. 150 mm tykt. Produktets trykkspenning er 50 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 5 000 kg/m2 ved montering og bruk.

PAROC ROS 60Image

PAROC ROS 60

Takplaten PAROC ROS 60 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og benyttes som bærende varmeisolasjonssjikt på eksisterende og nye lavthellende tak. Takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for de fleste typer taktekking. Den isolerer også det bærende sjiktet ved renovering. PAROC ROS 60 benyttes i konstruksjoner av betong og korrugerte metallplater som det eneste isolasjonssjiktet. Isolasjonssjiktet bør være maks. 150 mm tykt. Produktets trykkspenning er 60 kPa, som betyr at platen tåler en belastning på 6 000 kg/m2 ved montering og bruk.

PAROC ROU 60 1Image

PAROC ROU 60 1

Den kileformede takplaten PAROC ROU 60 1 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og brukes som hellende, nederste lag på eksisterende og nye lavthellende tak. Den kileformede takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for et stivt, øverste isolasjonssjikt. Passende kileformet takplate til lavthellende tak velges ut ifra hvilken vinkel hellingen krever. Hellingsvinkelen for PAROC ROU 60 1 er 1:100, og den tåler en vekt på 6 000 kg/m2 ved montering og bruk. Det betyr at den er velegnet for normal belastning. Følg monteringsanvisningene for å velge riktig plate.

PAROC ROU 60 2Image

PAROC ROU 60 2 (Takkile)

Den kileformede takplaten PAROC ROU 60 2 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og brukes som hellende, nederste lag på eksisterende og nye lavthellende tak. Den kileformede takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for et stivt, øverste isolasjonssjikt. Passende kileformet takplate til lavthellende tak velges ut ifra hvilken vinkel hellingen krever. Hellingsvinkelen for PAROC ROU 60 2 er 1:60, og den tåler en vekt på 6 000 kg/m2 ved montering og bruk. Det betyr at den er velegnet for normal belastning. Følg monteringsanvisningene for å velge riktig plate.

PAROC ROU 60 4Image

PAROC ROU 60 4 (Takkile)

Den kileformede takplaten PAROC ROU 60 4 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og brukes som hellende, nederste lag på eksisterende og nye lavthellende tak. Den kileformede takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for et stivt, øverste isolasjonssjikt. Passende kileformet takplate til lavthellende tak velges ut ifra hvilken vinkel hellingen krever. Hellingsvinkelen for PAROC ROU 60 4 er 1:60, og den tåler en vekt på 6 000 kg/m2 ved montering og bruk. Det betyr at den er velegnet for normal belastning. Følg monteringsanvisningene for å velge riktig plate.

PAROC ROU 60 5Image

PAROC ROU 60 5 (Takkile)

Den kileformede takplaten PAROC ROU 60 5 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og brukes som hellende, nederste lag på eksisterende og nye lavthellende tak. Den kileformede takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for et stivt, øverste isolasjonssjikt. Passende kileformet takplate til lavthellende tak velges ut ifra hvilken vinkel hellingen krever. Hellingsvinkelen for PAROC ROU 60 5 er 1:40, og den tåler en vekt på 6 000 kg/m2 ved montering og bruk. Det betyr at den er velegnet for normal belastning. Følg monteringsanvisningene for å velge riktig plate.

PAROC ROV 60 1Image

PAROC ROV 60 1

Den kileformede takplaten PAROC ROU 60 1 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og brukes som avsluttende, nederste lag på eksisterende og nye lavthellende tak. Den kileformede takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for et stivt, øverste isolasjonssjikt. PAROC ROV 60 1 benyttes for å lage helling fra takets kant og inn mot midten. Hellingsvinkelen for PAROC ROV 60 1 varierer mellom forskjellige tykkelser, og den tåler en vekt på 6 000 kg/m2 ved montering og bruk. Det betyr at den er velegnet for høy belastning. Følg monteringsanvisningene for å velge riktig plate.

PAROC ROV 60 2Image

PAROC ROV 60 2

Den kileformede takplaten PAROC ROU 60 2 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og brukes som avsluttende, nederste lag på eksisterende og nye lavthellende tak. Den kileformede takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for et stivt, øverste isolasjonssjikt. PAROC ROV 60 2 brukes for å lage helling i to forskjellige retninger. Hellingsvinkelen for PAROC ROU 60 2 er 1:15/1:60, og den tåler en vekt på 6 000 kg/m2 ved montering og bruk. Det betyr at den er velegnet for høy belastning. Følg monteringsanvisningene for å velge riktig plate.

PAROC ROX 2Image

PAROC ROX 2 (Formet taklamell)

Den formede taklamellen PAROC ROX 2 er laget av ikke-brennbar steinullisolasjon og brukes som fylling i korrugerte metallplater til nye flate tak. Den formede takisolasjonsplaten er utviklet for å gi et holdbart, hardt og brannsikkert underlag for diffusjonssperre og isolasjonssjikt.