Energieffektivitet er avgjørende

Den beste energien, både billigst og mest bærekraftig, er den som ikke brukes. Bygninger, og vi som bor i dem, står for mer enn en tredjedel av den totale energibruken i EU. Hvordan kan vi da redusere energiforbruket? Svaret er enkelt: Gjennom isolasjon. Ved å forbedre energieffektiviteten i bygninger reduseres behovet for energi, også på lang sikt.

EU har uttalt at de skal være klimanøytrale innen 2050. Omtrent 90% av vår nåværende boligmasse i EU forventes å forbli på plass innen 2050. 75% av disse er ikke energieffektive. Samtidig er renoveringsgraden skremmende lav, omtrent 1% per år*, noe som passer dårlig med EUs mål og investeringen i renoveringsbølgen, Green Deal.

Energieffektivisering av bygg er avgjørende for å nå klimamålene. Isolasjon spiller en viktig rolle her, enten det gjelder nybygg eller renovering. Med dagens skyhøye energipriser lønner en investering i isolasjon seg raskere enn noensinne. PAROC Steinull er en naturlig holdbar isolasjon som gir bygningen både brannbeskyttelse og energieffektivitet i samme produkt. Isolasjon er en nøkkel til løsningen.

* Kilde: Energimyndigheten i Sverige

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Ved å forbedre energieffektiviteten sparer du både energikroner og naturens ressurser!

Prosaver-responsive-design

Jeg vil vite mer om energieffektivisering!

contact-technical-support-icon

Energieffektive boliger for studier og studentliv

fredrik-andersson-mvb-650x417
I Skandinavia i dag er det mange boliger, både eneboliger og leilighetskomplekser, som har stort behov for renovering og energieffektivitet. Et eksempel er studentboligene i studentbyen Rosendal i Göteborg. Nå får byggene et brannsikkert og energieffektivt isolasjonslag for en lys fremtid med lavere energiforbruk og økt komfort.


Fredrik Andersson, stedsleder fra entreprenøren MVB, snakker om produktvalget, PAROC Steinull i form av PAROC Cortex, med innebygd vindstoff, i kombinasjon med PAROC eXtra.

– Vi i MVB jobber mye med energibalansering. I dette prosjektet oppfyller denne løsningen våre krav veldig bra.

Energieffektivisere! Det er god forretning!

Å redusere energiforbruket med ekstra isolasjon er en god investering. Faktum er at du begynner å spare mens du installerer isolasjonen. For å forkorte startavstanden har vi samlet instruksjoner om hvordan du enkelt kan renovere og i tillegg isolere ulike deler av huset ditt. Hver del inneholder spesifikke produktanbefalinger og kan lastes ned som et PDF-dokument. Nedenfor er noen eksempler.

Å etterisolere er logisk

Rapporten "Grön Logik"* slår fast at ytterligere isolering av bygninger og installasjoner reduserer energibruken og er både privat og sosialt lønnsomt. Ved å isolere fasaden med ett desimeter ekstra isolasjon, eller loftet med to desimeter, halveres energitapet via tak og vegger.

Energieffektivisering er den raskeste og mest kostnadseffektive måten å redusere energiprisene og nå klimamålet på. En privatperson som i tillegg isolerer huset sitt, får investeringen tilbake to ganger i 30 år. Samfunnet får investeringen tilbake fire ganger.

* Rapporten om etterisolering er en del av rapportserien Grön Logik  initiert av Swedisol, bransjeorganisasjonen for mineralullprodusenter. Begge rapportene er produsert av Agneta Persson og kolleger ved Anthesis

 

50-no

Jeg vil vite mer om energieffektivisering!

contact-technical-support-icon